Årsredovisning 2019

Under 2019 skedde en rad positiva händelser i Karlskrona, i filmen ovan kan du ta del av året som gått. Nedan hittar du även årsredovisningen från 2019 som PDF.

Årsredovisning 2019, pdf 38 Mb

Årsredovisning 2018

Nedan hittar du årsredovisningen från 2018 som PDF.

Årsredovisning 2018, pdf 31 Mb

 • Tidigare årsredovisningar

  Årsredovisning 2017

  Under 2017 har utvecklingen av Karlskrona tagit fart på många sätt. Det byggs på flera håll, den kommunala organisationen utvecklas och viktiga beslut som rör infrastrukturen har äntligen kommit på plats. Allt detta har skett samtidigt som det ekonomiska resultatet har kunnat hållas på en hög nivå.

  Årsredovisning 2017, pdf 15,4 Mb

  Årsredovisning 2016

  För Karlskrona har 2016 varit ett bra år på många sätt – med framgångar och utmaningar. Vi ser hur framtidstron i Karlskrona växer och många pusselbitar faller på plats. Kommunen växer stadigt och vid årsskiftet var vi 66 262 invånare.

  Årsredovisning 2016, pdf 11 Mb

  Årsredovisning 2015

  2015 var ökningarnas år inom en rad olika områden. Bland annat ökade befolkningen i Karlskrona med 1 032 personer, den största ökningen någonsin. Det betyder att det nu bor 65 380 invånare i Karlskrona.

  Överskottet gentemot budgeten ökade. Behovet av nya bostäder ökar och flera nya bostadsprojekt är aktuella i Karlskrona. Antalet idrottsklubbar på elitnivå ökade när både handbollen, ishockeyn och ytterligare ett bordtennislag tog sig upp i det sportsliga finrummet under året.

  Årsredovisning 2015, pdf 3MB

  Årsredovisning 2014

  Under 2014 har Vision Karlskrona 2030 börjat förverkligas inom flera områden. Det är mycket glädjande att Karlskronaborna tagit visionen till sig och visar att de vill delta i arbetet. Det syns inte minst i de medborgardialoger som förts kring den nya stadsdelen Pottholmen och i arbetet med varumärket Karlskrona.

  Hösten 2014 fick Karlskrona kommun ett nytt politiskt styre. Efter valet bildade socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet en blocköverskridande majoritet.

  Årsredovisning 2014, pdf 3MB

  Årsredovisning 2013

  Efter ett tufft år 2012 kan jag med glädje konstatera att det har börjat vända uppåt igen för Karlskrona. Skatteintäkterna ökar och vi har blivit drygt 200 fler i kommunen. Vårt bokslut visar ett plus på 21 miljoner och då har vi ändå klarat att göra satsningar inom välfärden.

  Årsredovisning 2013, pdf 2 MB

  Årsredovisning 2012

  Karlskrona kommun har genomgått ett år av förändringar, en anpassning till den omvärld som vi är en del av. Vi har vågat göra förändringar till något positivt och vi har tillsammans byggt en vision om framtidstro under det gånga året. Vi har ett bokslut som visar plus och det ska vi vara stolta över. Vi tar ansvar för ekonomin genom att förvalta våra gemensamma resurser väl.

  Årsredovisning 2012, pdf 2 MB

  Årsredovisning 2011

  För Karlskrona var 2011 året då många viktiga pusselbitar föll på plats. Upprustningen av Emmabodabanan startade, UNESCO utsåg Blekinge Arkipelag till ett biosfärområde och planerna på ett U-båtsmuseum blev konkreta. Det är också glädjande att se att våra företag går bra och att många arbetar för att lösa samtidens och framtidens utmaningar. Vi fortsätter att växa och vid årsskiftet hade kommunen 64 215 invånare.

  Årsredovisning 2011, pdf 3 MB

  Årsredovisning 2010

  Valåret 2010 blev ett spännande och framgångsrikt år för Karlskrona. Femklövern fick väljarnas förtroende att fortsätta styra och utveckla kommunen. Med professionella medarbetare som sätter servicen till medborgarna i första rummet tror vi att Karlskrona kan bli en ännu mer attraktiv kommun att leva och driva företag i.

  Årsredovisning 2010, pdf 2 MB

  Årsredovisning 2009

  En världsekonomi i gungning, stora varsel och hot om företagsnedläggningar och till det en pandemi som kräver massiva insatser av det offentliga. Visst har 2009 varit ett år fullt av utmaningar både för kommunanställda och förtroendevalda.

  Årsredovisning 2009, pdf 1MB

  Årsredovisning 2008

  Karlskrona kommun ser fram emot fortsatt tillväxt och utveckling. För Karlskronas del så har 2008 på många sätt varit ett positivt år. Viktiga beslut har tagits både lokalt och på nationell nivå som ger Karlskrona förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas.

  Årsredovisning 2008, pdf 1 MB

  Åredovisning 2007

  Karlskrona fortsätter att växa och ett skäl till det är just att det föds många barn, under året fick vi 736 nya små kommunmedborgare. Totalt blev vi 494 fler i Karlskrona under 2007 och vid årsskiftet hade kommunen 62 338 invånare. Senast Karlskrona hade en större folkmängd var 1957!

  Årsredovisning 2007, pdf 1 MB

  Årsredovisning 2006

  Det är inte bara valresultatet i september som gör 2006 till ett omtumlande år för Karlskrona. Det började med Melodifestivalen i mars när både byggnader och statyer kläddes i rosa och hela stan invaderades av journalister. Sedan kom fågelinfluensa och koleralarm som fick oss att förstå att vårt läge vid havet inte bara gör oss unika utan också kraftigt påverkar våra liv.

  Årsredovisning 2006, pdf 2 MB

  Årsredovisning 2005

  Riksdagens beslut i december 2004 att göra Karlskrona till Sveriges marinbas betydde inte bara att ett stort antal arbetstillfällen räddades. Det har också gjort att fler företag vågar satsa i regionen och att nya familjer väljer att bosätta sig i Karlskrona. Under 2005 blev vi 246 fler och kommunen har nu 61 383 invånare. Det betyder att vi återigen är lika många som i början av 60-talet.

  Årsredovisning 2005, pdf 1MB

  Årsredovisning 2004

  Den i särklass viktigaste frågan för Karlskrona under år 2004 var försvarsbelsutet som togs av riksdagen i december. Det faktum att Karlskrona nu är Sveriges marinbas och att Ronneby blir kvar som flygflottilj innebär att regionen behåller tusentals basarbetstillfällen.

  Årsredovisning 2004, pdf 1 MB

  Årsredovisning 2003

  Det är i vardagen som framgången för den kommunala verksamheten prövas. I vardagen mäts tilliten till äldreomsorgen och till skolans och förskolans möjlighet att ge barn och ungdomar trygghet och utveckling.

  Årsredovisning 2003, pdf 472 kB

  Årsredovisning 2002

  Det unika samarbetet mellan kommunen, näringslivet och högskolan som kännetecknar Karlskrona har under 2002 gett fortsatt uppmärksamhet långt utanför landets gränser.

  Årsredovisning 2002, pdf 426 kB

  Årsredovisning 2001

  I början av 2001 utsågs Karlskrona till Årets Tillväxtkommun. Den starka tillväxten är ett resultat av människors framåtanda, positivt tänkande och ett gynnsamt företagsklimat. I Karlskrona är samarbetet mellan kommun, näringsliv och högskola en självklarhet som gett oss framgång och uppmärksamhet både nationellt och internationellt.

  Årsredovisning 2001, pdf 704 kB

Delårsrapport

Delårsrsapporten omfattar perioden 1 januari-31 augusti och är en uppföljning av mål och uppdrag samt en ekonomisk uppföljning med prognos för året. Den omfattar även uppföljning av personalnyckeltal. Rapporten ska godkännas av kommunfullmäktige.

Delårsrapport jan-aug 2020 med prognos för 2020 Kna Kommun och dess samlade verksamhet.pdf

Delårsrapport januari-augusti 2019 med prognos för 2019 för Karlskrona kommun och dess samlade verksamhet.pdf 1.11 Mb

Ekonomi- och finansrapporter

Ekonomi- och finansrapport kommer i februari, april, september och oktober med ekonomisk rapport till kommunstyrelsen.

I mars görs en budgetuppföljning med utfall och prognos utifrån kommunfullmäktiges beslutade ram. Uppföljningen omfattar både det ekonomiska resultatet och statusen på kommunens uppdrag.

Ekonomi- och finansrapport september 2020.pdf

Ekonomi- och finansrapport april 2020.pdf

Ekonomi- och finansrapport februari 2020.docx.pdf