Budget 2021

Budgeten för år 2021 och planen för 2022 och 2023 fastställdes enligt § 217 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2020.

Budgeten utgår från en skattesats på 21,65 procent.

Här kan du läsa mer om hur skatten används.

Läs på webben

Budget 2021 - strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för 2022-2023

Ladda ner som pdf

Budget 2021 - strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för åren 2022-2023, pdf, 4,3 MB

Kommunens övergripande mål

Kommunfullmäktige beslutar i samband med de övergripande målen också om uppdrag till nämnder, styrelse och bolag. I samband med det årliga budget- och planeringsarbetet fastställs de ekonomiska ramarna, kommunens budget, som utgör ram för verksamheten.

De övergripande målen och uppdragen beskivs i kommunens budget.

 • Vi gör det tillsammans – en framtid som håller

  Socialt:

  Mål 1

  Vår kommun erbjuder mångfald, kreativitet och gemenskap med målet: Karlskrona är en öppen och välkomnande kommun

  Mål 2

  Vi har utvecklande, spännande och moderna arbetsplatser med målet: Karlskrona kommun är en attraktiv arbetsgivare

  Ekologiskt:

  Mål 3

  Vi utvecklar det hållbara samhället och investerar i digitalteknik samt grön energiteknik med målet: Karlskrona kommun minskar sin miljö-och klimatpåverkan

  Ekonomiskt:

  Mål 4

  Vi har en ekonomi som tillåter framtida investeringar med målet: Karlskrona kommun har god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande

 • Attraktiv livsmiljö

  Mål 5

  Vi utvecklar skärgården, staden och landsbygden med målet: Karlskrona kommun ska ha nöjda invånare som anser att kommunen är en bra plats att leva, bo och verka i

  Välfärd och trygghet:

  Mål 6

  Vi har moderna och attraktiva boenden samt god service till invånarna med målet: Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter tillhör de bästa i landet

 • Snabba kommunikationer

  Mål 7

  Våra kommunikationer tar oss enkelt till och från världen – både fysiskt samt digitalt med målet: Karlskrona kommun har tillgängliga och hållbara kommunikationsmöjligheter

 • Utbildning och kunskap

  Mål 8

  Vi har kreativa utbildningsmiljöer och en skola med hög kvalité för vetgiriga i alla åldrar med målet: I Karlskrona ökar andelen elever som klarar kunskapskraven

  Mål 9

  Vi har bra samarbeten och strategier för att skapa egen försörjning med målet: I Karlskrona minskar arbetslösheten och antalet arbetade timmar ökar

 • Upplevelsernas Karlskrona

  Mål 10

  Vi erbjuder upplevelser i toppklass och fler vill besöka våra unika miljöer året runt med målet: Karlskrona ökar sin attraktivitet som besöksmål och skärgårdskommun

 • Näringslivets Karlskrona

  Mål 11

  Vi har ett dynamiskt, internationellt och innovativt företagsklimat som lockar fler att etablera sig här med målet: Kommunen har en kreativ miljö där idéer och företag växer samt utvecklas