Budget 2019

Budgeten för år 2019 och planen för 2020 och 2021 fastställdes enligt § 355 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2018.

Skattesatsen är sedan tidigare beslutad om att sänkas på grund av skatteväxling av kollektivtrafiken med Region Blekinge. Skattesatsen låg på 22,10 föregående år och uppgår efter skatteväxling nu till 21,65 procent.

Här kan du läsa mer om hur skatten används.

Läs på webben

Budget 2019 - strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för 2019-2021

Ladda ner som pdf

Budget 2019 - strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för 2019-2021, pdf, 3,37 MB  

Kommunens övergripande mål

Kommunfullmäktige beslutar i samband med de övergripande målen också om uppdrag till nämnder, styrelse och bolag. I samband med det årliga budget- och planeringsarbetet fastställs de ekonomiska ramarna, kommunens budget, som utgör ram för verksamheten.

De övergripande målen och uppdragen beskivs i kommunens budget.

 • Vi gör det tillsammans – en framtid som håller

  Socialt:

  Mål 1

  Vår kommun erbjuder mångfald, kreativitet och gemenskap med målet: Karlskrona är en öppen och välkomnande kommun

  Mål 2

  Vi har utvecklande, spännande och moderna arbetsplatser med målet: Karlskrona kommun är en attraktiv arbetsgivare

  Ekologiskt:

  Mål 3

  Vi utvecklar det hållbara samhället och investerar i digitalteknik samt grön energiteknik med målet: Karlskrona kommun minskar sin miljö-och klimatpåverkan

  Ekonomiskt:

  Mål 4

  Vi har en ekonomi som tillåter framtida investeringar med målet: Karlskrona kommun har god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande

 • Attraktiv livsmiljö

  Mål 5

  Vi utvecklar skärgården, staden och landsbygden med målet: Karlskrona kommun ska ha nöjda invånare som anser att kommunen är en bra plats att leva, bo och verka i

  Välfärd och trygghet:

  Mål 6

  Vi har moderna och attraktiva boenden samt god service till invånarna med målet: Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter tillhör de bästa i landet

 • Snabba kommunikationer

  Mål 7

  Våra kommunikationer tar oss enkelt till och från världen – både fysiskt samt digitalt med målet: Karlskrona kommun har tillgängliga och hållbara kommunikationsmöjligheter

 • Utbildning och kunskap

  Mål 8

  Vi har kreativa utbildningsmiljöer och en skola med hög kvalité för vetgiriga i alla åldrar med målet: I Karlskrona ökar andelen elever som klarar kunskapskraven

  Mål 9

  Vi har bra samarbeten och strategier för att skapa egen försörjning med målet: I Karlskrona minskar arbetslösheten och antalet arbetade timmar ökar

 • Upplevelsernas Karlskrona

  Mål 10

  Vi erbjuder upplevelser i toppklass och fler vill besöka våra unika miljöer året runt med målet: Karlskrona ökar sin attraktivitet som besöksmål och skärgårdskommun

 • Näringslivets Karlskrona

  Mål 11

  Vi har ett dynamiskt, internationellt och innovativt företagsklimat som lockar fler att etablera sig här med målet: Kommunen har en kreativ miljö där idéer och företag växer samt utvecklas