Du kan bland annat få hjälp med följande:

 • Att strukturera din ekonomi och göra en hållbar budget.
 • Att se över din skuldsituation.
 • Att förmedla kontakt med Kronofogdemyndigheten, banker och andra instanser.
 • Att ansöka om skuldsanering samt stöd i skuldsaneringsprocessen.

Sekretess råder som inom övrig socialtjänst.

Stöd och rådgivning

Budgetrådgivning 

Om utgifterna alltid tycks vara högre än inkomsterna är det bra att göra en budget för att få kontroll över ekonomin.

Tillsammans går vi igenom dina inkomster och utgifter för de närmaste månaderna och ställer samman en budget, bland annat för att du skall kunna prioritera de viktigaste utgifterna. Budgeten blir sedan ett verktyg för dig att hålla ordning på din hushållsekonomi.

Skuldrådgivning 

Vi kan tillsammans med dig se vilka möjligheter som finns för att förändra en svår privatekonomisk situation. Vi går igenom dina skulder och upprättar en skuldförteckning för att få överblick över din skuldsituation.

Du får hjälp med att räkna ut om du kan betala, och i så fall hur mycket du kan betala på dina skulder varje månad.

Skuldsanering via Kronofogden

För att ge de mest skuldtyngda en möjlighet att bli skuldfria finns skuldsaneringslagen. Du kan, om vissa förutsättningar är uppfyllda, få ett beslut om skuldsanering genom Kronofogden.

Vi går igenom förutsättningarna för en skuldsanering och har möjlighet att hjälpa dig med att fylla i en ansökan. Om Kronofogden beslutar att du skall få skuldsanering har du också möjlighet att få råd och stöd hos oss under perioden.

Ansökan om skuldsanering på Kronofogdens webbplats

Kontakt och tidsbokning

Du kan kontakta budget- och skuldrådgivarna via telefon eller själv boka en telefontid eller ett besök. 

Vi erbjuder även kontakt via telefon och Skype om du inte kan/vill boka besökstid. 

 • Du som är född dag 1 till 15 i månaden ringer 0455-30 43 75.
 • Du som är född dag 16 till 31 i månaden ringer 0455-32 11 57.

Det går också bra att skicka e-post till socialforvaltningen@karlskrona.se 

Boka telefon- eller besökstid

 • Förbered dig innan mötet

  Telefontid

  Om du har bokat en telefontid kommer du att bli uppringd.

  Besökstid

  Om du har bokat en besökstid är det bra om du tar med dig följande till mötet:

  • Inkomstuppgifter som exempelvis löneavier, a-kassa, sjukersättning och livränta.
  • Utgifter som exempelvis hyra, a-kassa, försäkringar och avbetalningar.
  • Uppgifter om samtliga lån, kontokortskrediter och andra krediter.
  • Senaste självdeklarationen, slutskattebesked och eventuella handlingar från inkasso eller kronofogdemyndigheten.
  • Om du äger en fastighet, ta med uppgifter om boendekostnad samt taxeringsvärde.
    

  Besöksadress: 

  Socialförvaltningen
  Norra Kungsgatan 24 
  371 33 Karlskrona

  Av- eller ombokning

  Ring 0455-32 11 57 eller 0455-30 43 75. Vi nås säkrast måndag-fredag klockan 9-10.00.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Boka tid