Du kan bland annat få hjälp med följande:

  • Att strukturera din ekonomi och göra en hållbar budget.
  • Att se över din skuldsituation.
  • Att förmedla kontakt med Kronofogdemyndigheten, banker och andra instanser.
  • Att ansöka om skuldsanering samt stöd i skuldsaneringsprocessen.

Sekretess råder som inom övrig socialtjänst.

Kontakt

För att kommunens två budget- och skuldrådgivare ska kunna ge dig så bra hjälp som möjligt är det utifrån din födelsedag uppdelat vem du ska kontakta. 

Du som är född dag ett till 15 i månaden använder "Kontakt 1" här till höger och du som är född dag 16 till 31 använder "Kontakt 2".

Budgetrådgivning 

Om utgifterna alltid tycks vara högre än inkomsterna är det bra att göra en budget för att få kontroll över ekonomin.

Tillsammans går vi igenom dina inkomster och utgifter för de närmaste månaderna och ställer samman en budget, bland annat för att du skall kunna prioritera de viktigaste utgifterna. Budgeten blir sedan ett verktyg för dig att hålla ordning på din hushållsekonomi.

Skuldrådgivning 

Vi kan tillsammans med dig se vilka möjligheter som finns för att förändra en svår privatekonomisk situation. Vi går igenom dina skulder och upprättar en skuldförteckning för att få överblick över din skuldsituation.

Du får hjälp med att räkna ut om du kan betala, och i så fall hur mycket du kan betala på dina skulder varje månad.

Skuldsanering

För att ge de mest skuldtyngda en möjlighet att bli skuldfria finns skuldsaneringslagen. Du kan, om vissa förutsättningar är uppfyllda, få ett beslut om skuldsanering genom Kronofogden.

Vi går igenom förutsättningarna för en skuldsanering och har möjlighet att hjälpa dig med att fylla i en ansökan. Om Kronofogden beslutar att du skall få skuldsanering har du också möjlighet att få råd och stöd hos oss under perioden.

Ansökan om skuldsanering på Kronofogdens webbplats