Språk som berikar på alla plan

Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att lyckas i alla skolans ämnen. Därför lägger vi redan i förskoleklassen stor vikt vid barnens språkliga medvetenhet. Vi läser högt för barnen varje dag och arbetar med rim, ramsor, ordlekar, och kommunikation i alla former. Det är en viktig grund för att lära sig läsa och skriva.

Läsandets kraft - bibliotekets betydelse

Från skolår 1 står läsning på schemat varje dag och barnen får läsläxa. Med dessa rutiner skapas trygghet och läsandet blir en positiv upplevelse för ditt barn. Ju mer ett barn läser, desto mer berikas dess tankar och ordförråd. Som ovärderlig källa till inspiration- och kunskapsinhämtning har vi dessutom vårt nya, fina skolbibliotek som är integrerat med fritidshemmet, med ett stort utbud av barn- och ungdomslitteratur. Här läser vi och lånar böcker så ofta vi vill! 

Uttryck som utvecklar och stärker

Tullskolan arbetar med och uppmuntrar alla positiva sätt att uttrycka sig. Språk är ju så mycket mer än det verbala språket med parallella uttrycksmedel såsom drama, musik, bild och form. I vår nya ateljé jobbar vi utifrån Levande Verkstadsmetoden. Att få prova olika uttrycksformer leder till en god självkänsla och självförtroende. Vi vill utveckla personligheten hos varje elev genom att förmedla insikt, lust och känsla för språkets kraft och möjligheter.

En trygg skoltid

Pedagogerna på skolan har tillsammans en bred kompetens där alla arbetar för att varje barn ska bli sett och känna trygghet. Föräldrar och pedagoger har ett gemensamt ansvar för att skapa goda förusättningar för elevens utveckling och lärande. Personalomsättningen på skolan är mycket låg.

Goda relationer

En grundläggande förutsättning för elevernas lärande är att de trivs och har roligt i skolan och på fritidshemmet. För detta krävs att elever och vuxna visar varandra hänsyn och respekt. Hälsa, sund livsstil och en god miljö är ledord i vår vardag. Goda relationer, tydliga normer och en tro på det kompetenta barnet, med en mångfald av arbetssätt och materiel, leder till att våra elever blir rustade för framtiden

Tullskolans vision

Vi vill skapa en skola där våra elever uppmuntras att vilja, våga och växa

 

Kontakt

Tullskolan

Polhemsgatan 2

371 39 Karlskrona

Kontakt

Rektor Tullskolan

Martin Andersson