Parkering 

I Karlskrona centrum parkerar du enklast med appen ”Parkera i Karlskrona”. Du kan också lösa parkering här på webben eller i parkeringsautomater runt om i centrum.

Hämta parkeringsappen där du laddar ner appar.

Läs mer om parkering i Karlskrona

Regler vid lastning och lossning

Vid till exempel en pågående in- och utflyttning finns det regler för var och hur du ska ställa fordonet på gatan. Ibland kan det krävas tillstånd och på vissa platser är det förbjudet att parkera för lastning och lossning. 

Här kan du läsa vad som gäller för lastning och lossning

Vinterförvaring

Här kan du läsa vad som är viktigt att tänka på när du vinterförvarar din båt, husvagn eller husbil.

Cykelparkering

Cyklar får parkeras överallt så länge det inte finns något vägmärke som säger annat.

Tänk på att parkera cykeln så att den inte är i vägen för andra tafikanter, särskilt om du parkerar på en gångbana. Även synskadade och andra personer med funktionsnedsättning ska kunna ta sig fram utan hinder.

Inom tätbebyggt område är det tillåtet att parkera på allmän plats i högst 24 timmar under vardagar, om inget annat anges. På vardagar före helg eller helgdag gäller inte 24-timmarsregeln, utan du kan stå parkerad tills det blir vardag igen.

Parkera din cykel i cykelställ så långt det är möjligt. Då har du också möjlighet att låsa fast din cykel på ett bra sätt.

Karta över cykelparkeringar i Karlskrona.pdf

Här får du mer information om cykling och cykelvägar i Karlskrona.

Övergivna cyklar samlas in

Några gånger per år samlar Karlskrona kommun in övergivna cyklar som stått på samma plats under en längre tid. Det görs för att tillgängligheten till cykelställ ska vara så god som möjligt för alla som önskar låsa fast sin cykel.

Behöver du ha din cykel parkerad under en längre tid är bästa alternativet att förvara den i till exempel ett cykelförråd, egna innergård, garage eller på din tomt. Fastighetägare i flerbostadshus har ofta anvisade platser där du kan förvara din cykel under längre tid.

Flyttade och omhändertagna cyklar
Här hittar du en förteckning över flyttade cyklar.

Vägskötsel och trafiksäkerhet

Kommunen och de lokala vägföreningarna sköter underhåll och framkomlighet på våra vägar, parkeringar och gångbanor. De större vägarna sköts av Trafikverket.

Läs mer om vem som sköter vägen

Det är du som fastighetsägare som sköter om växtlighet och staket längs gator medan kommunen sköter farthinder och gupp.

Läs mer om trafiksäkerhet i närmiljön