parkera karlskrona.jpg

Parkering 

I Karlskrona centrum parkerar du enklast med appen ”Parkera i Karlskrona”. Du kan också lösa parkering här på webben eller i parkeringsautomater runt om i centrum.

Hämta parkeringsappen där du laddar ner appar.

Läs mer om parkering i Karlskrona

Vägskötsel och trafiksäkerhet

Kommunen och de lokala vägföreningarna sköter underhåll och framkomlighet på våra vägar, parkeringar och gångbanor. De större vägarna sköts av Trafikverket.

Läs mer om vem som sköter vägen

Det är du som fastighetsägare som sköter om växtlighet och staket längs gator medan kommunen sköter farthinder och gupp.

Läs mer om trafiksäkerhet i närmiljön