Om Östra Torpskolan

Östra Torpskolan är en F-6 skola beläget i ett bostadsområde i östra Lyckeby. Skolgården är omgivet av grönområde, och med fotbollsplan och stora lekytor erbjuds eleverna goda möjligheter till utomhusaktiviteter på skoltid och under fritidstid.

Bibliotek

Mitt i centrum av skolan ligger skolbiblioteket. Dit går eleverna ofta för att låna böcker och varannan vecka hjälper två elever till att hålla iordning på biblioteket.

Fritids

På fritids vill vi att eleverna ska lösa problem och konflikter med och utan vuxnas hjälp. De ska få möjlighet att omsätta sina tankar och idéer till handling och kunna välja mellan aktivitet och vila. 

 

Kontakt

Skoladministratör

Östra Torpsvägen

371 61 Lyckeby

Kontakt

Rektor Östra Torpskolan

Per-Olof Mattsson