Psykisk hälsa

Alla mår dåligt ibland. Ofta hjälper det att prata med vänner och familj. Men det finns tillfällen då vi behöver mer hjälp för att komma vidare. Här hittar du vägar som tar dig vidare när du mår dåligt.

Vid fara för liv:

Ring SOS larmcentral på telefon 112.

För rådgivning om vård:

Ring sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177.

Psykisk hälsa och covid-19

På uppdragpsykiskhalsa.se finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Där finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.