Bäck i en skogsglänta med lågt vattenstånd

De senaste åren har vi haft bevattningsförbud i de norra och östra delarna av kommunen. Grundvattennivåerna är onormalt låga och beror på att det under flera år i följd har varit torra somrar och milda vintrar med lite snö. Det har gjort att grundvattenförråden inte har kunnat fyllas på ordentligt innan nästa växtsäsong har börjat.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) uppdaterar dagligen aktuella grundvattennivåer i Sverige.

Här kan du se hur vattensituationen ser ut just nu på olika kartor.

Vad beror låga grundvattennivåer på?

I södra Sverige mäts de lägsta grundvattennivåerna i slutet av sommaren. En stor del av det regn som fallit under den varma årstiden har då avdunstat och tagits upp av växterna istället för att ha bildat grundvatten, med låga nivåer som följd. 

Det krävs mycket regn för att vattenmagasinen ska fyllas på så att sjöar och grundvatten kommer upp till normala nivåer igen. Små magasin och vattendrag stiger snabbare när det regnar och kan återhämta sig till normala nivåer på relativt kort tid. Större magasin och grundvattnet reagerar däremot betydligt långsammare.

Mer information

Information om ”Risk för vattenbrist” tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI.

Här kan du läsa om hur vattensituationen ser ut just nu på SMHI:s webbplats.

Vill du veta mer om grundvatten hittar du det här på Geulogiska Undersöknings webbplats.

Bevattningsförbud

När nivåerna i vattenmagasinen blir för låga införs det bevattningsförbud. Förbud mot bevattning kan gälla för olika delar i kommunen.

Här får du aktuell information om bevattningsförbud.