Vi är en liten förskola med cirka 35 barn fördelat på två avdelningar, Skorpan och Körsbärsdalen. Vi är sex pedagoger, en köks-/städpersonal. Förskolan har ett nära samarbete med  specialpedagog.  

Vår förskola har en härlig utegård, där barnen spelar fotboll, bandy, gungar, klättrar, leker olika rollekar etcetera. Vi har även tillgång till skogsgården intill. Där vistas ofta de äldre barnen då de får många motoriska utmaningar. Där finns även en gungbräda samt kompisgunga.   

På förskolan lär och inspireras  barnen av varandra, både i den viktiga leken och hur vi är mot varandra. Vi arbetar aktivt med  “Normer och Värden” och är närvarande pedagoger, allt för att ge barnen självförtroende, självkänsla och medkänsla.  

Förskolans ledord: Delaktighet- Välkomnande- Lustfyllt lärande. 

Kontakt

Rektor Rosenholms förskola

Gunnar Lindgren

Arenavägen 15

371 55 Karlskrona

Kontakt förskolans avdelningar

Skorpan och Körsbärsdalen: 0455-30 52 12