Genom att jobba med projekt och teman får barnen uppleva och uttrycka sig i olika material, till exempel skapande, rytmik, sång och lek. Vi ändrar inomhusmiljön efter barnens intresse och behov och utemiljön inbjuder till varierad lek.

Huvudkomponenterna av maten på förskolan kommer från Sunnadalskolans kök. Pasta, potatis och ris samt grönsakerna tillagas på plats. I samarbete med förskolans önskemål lagas mellanmålen på ett enkelt sätt, så att det lätt kan tas med ut.

Föräldraaktiv inskolning

Rosenholms förskola har föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att föräldern är med sitt barn på förskolan på heltid i tre dagar. Under den tiden finns föräldern med sitt barn i alla situationer som uppstår.

Barnet behöver under den korta inskolningstiden inte oroa sig för att bli lämnat och då i lugn och ro vänja sig vid förskolans rutiner och miljö. Föräldraaktiv inskolning innebär också att ni som föräldrar får en inblick i hela verksamheten och får tid att lära känna personalen på förskolan.

Pedagogisk dokumentation

Genom dokumentationer vill vi synliggöra barnens arbete, lärande och utveckling. Barnen har varsin pärm med dokumentationer, bilder, teckningar och intervjuer. Där kan barnen tillsammans med sina föräldrar se sitt lärande. Vi använder oss av bildspel på en TV i hallen, där föräldrarna får mer inblick i vår verksamhet.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång om året. Samtalen fokuseras på barnets utveckling och tillsammans tittar vi på dokumentationer, bildspel och barnets pärm. Innan samtalet skickar vi hem frågeställningar till vårdnadshavarna som även blir en grund i samtalet.

Kontakt

Rektor Rosenholms förskola

Karin Lundström

Arenavägen 15

371 55 Karlskrona

Kontakt förskolans avdelningar

Skorpan och Körsbärsdalen: 0455-30 52 12