Du kan få hjälp med:

• Rådgivning före köp.
• Råd om dina rättigheter och skyldigheter som konsument.
• Råd och stöd vid reklamationer/tvister.
• Frågor om konsumenträtt och ekonomi.

Karlskrona kommun har avtal med Ronneby kommun avseende konsumentvägledning.

Kontakt

Telefon: 0455-30 42 18
Telefontider: onsdagar 09.00–12.00, torsdagar 09.00–12.00
E-post: konsument@ronneby.se
Postadress: Konsumentvägledare, Stadshuset, 372 80 Ronneby
Fax: 0457-61 86 33

Läs mer på Konsumentverkets nationella kontaktsida för konsumenter