Anslagstavlan

Från den 1 januari 2018 är den digitala anslagstavlan Karlskrona kommuns officiella anslagstavla.

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Tillkännagivanden om justerade protokoll sitter uppe i tre veckor. Under den tiden är de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med laglighetsprövning.

Så överklagar du ett beslut

Protokoll, kallelser och mötestider för kommunfullmäktige och nämnder

Karlskrona kommuns digitala anslagstavla