Genom att vara lyssnande och medforskande pedagoger stimulera vi barnen i deras vilja och lust att lära. Vi arbetar i projekt där barnen får stora möjligheter att uttrycka sig kreativt.

Genom pedagogisk dokumentation håller vi projektet levande. Dokumentationen synliggör barnens arbete, lärande och utveckling. Miljön såväl inne som ute har vi utformat för att skapa möten och kommunikation, där leken har en betydande roll.