Sedan hösten 2018 arbetar pedagogerna med Läslyftet. Läslyftet bygger på kollegialt lärande där pedagogerna lär av och med varandra. Utgångspunkten för samtalen är aktuell forskning och metoder som prövas i undervisningen. Sedan starten hösten 2018 upplever vi på skolan att läsintresset har ökat bland eleverna. 

I vår skola finns ett väl utrustat bibliotek som används kontinuerligt varje vecka.  

IT används som ett naturligt inslag i undervisningen och vi har en pågående satsning på utmanade lärande.