Profil 

Vi arbetar för att alla barn ska bekräftas och synliggöras och vi lägger stor vikt på att barnen får möjlighet att utveckla öppenhet, respekt, omtanke och empati. Genom samspel i vardagliga möten lär vi tillsammans. 

Vi ser lärandet som en naturlig del av lek och leken som en naturlig del av lärandet. Vi ser också leken som viktig och nödvändig för barns välbefinnande.  

Vi är mycket utomhus på vår stora gård som inbjuder till en mängd olika saker och där vi jobbar med utvecklande material som stimulerar barnens fantasi och motorik. Vi vill väcka barnens nyfikenhet för naturen och utnyttjar vår omgivning för att barnen på ett naturligt sätt ska få ta del av djurens och naturens kretslopp och följa årstidsväxlingar. 

Utifrån barnens erfarenheter och nyfikenhet bygger vi vidare på olika teman eller projekt. Där får vi tillsammans möjlighet att utforska och utveckla våra olika matematiska, motoriska, sociala och skapande förmågor.