Du skriver din motion och skickar den in direkt via servicetjänsten nedan. Om du vill kan du bifoga motionen eller en bilaga som fil.

Motionen måste beredas innan beslut tas. Beredning betyder att förslaget utreds och prövas utifrån olika synpunkter. Det läggs sedan fram ett förslag till svar på motionen som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.

Mer information

Lämna motion