Vår verksamhet 

Sunnadalskolans elever kommer från hela världen. Elever och lärare använder mångfalden som en styrka för att utveckla varandra, lärandet och undervisningen. 

Skolan är indelad i olika arbetslag för låg-, mellan- och högstadiet och vi har också en Montessoriavdelning för årskurs F-5. Vi har även fritidshem uppdelat på tre avdelningar: Draken, Lejonet och Klubben. 

Kulturprofil 

Kulturprofilen producerar varje år en teaterföreställning - Sunnateatern - med premiär i maj. Eleverna skriver manus, bygger scen, syr kläder, dansar, skådespelar och gör musik samt marknadsföring. 

Idrottsprofil 

I vår idrottsprofil kan eleverna välja mellan inriktning fotboll, gruppträning och konditionsträning och under utveckling är även en ledarskapsutbildning. 

Kontakt

Skolexpeditionen

Sunnadalsvägen 3

371 44 Karlskrona

Kontakt

Rektor Sunnadalsskolan F-9

Jessica Berg