Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens uppdrag är att få ut folk i arbete. Den som är ny medborgare i Sverige ska så snabbt som möjligt få lära sig svenska, och därefter få praktik och jobb för att kunna försörja sig själv.

Arbetsförmedlingen hjälper till att ta fram individuella etableringsplaner, det vill säga, göra en plan för hur varje person på bästa och snabbast sätt kommer ut i arbetslivet.

Är du nyanländ får du ta del av utbildning, program och/eller praktik via Arbetsförmedlingen under två år. Där får du också lära dig att skriva CV och hur du söker jobb.

Här hittar du Arbetsförmedlingen i Karlskrona

Praktik eller jobb om du har uppehållstillstånd

Arbetsförmedlingen

När du är inskriven på Arbetsförmedlingen så har du möjlighet att praktisera hos ett företag.

Arbetsmarknadscentrum

Om du är intresserad av praktikplats så kan Arbetsmarknadscentrums praktikkoordinator hjälpa dig. Varje vecka hålls drop-in på Integrationscentrum där praktiksamordnaren finns på plats. För mer information, kontakta Integrationscentrum. 

E-post: integrationscentrum@karlskrona.se
Telefon: 0455-32 14 20

Jobba i Karlskrona kommun

Karlskrona kommun är Blekinges största arbetsgivare och kan erbjuda spännande jobb inom en mängd yrkesområden. 

Lediga jobb inom Karlskrona kommun

Navigatorcentrum

Navigatorcentrum kan hjälpa dig som är ungdom med hur du söker jobb, skriver ett CV och ansökningsbrev. Du får även lära dig hur du söker till högskola och andra utbildningar samt hur du söker praktik. Navigatorcentrum kan även ge dig stöttning och motivation för framtiden och om du hoppat av gymnasiet.

Om du har utbildning

Har du tidigare gått en utbildning i ett annat land och vill fortsätta inom yrket så behöver oftast en validering av din utbildning göras. Det betyder att du får ett bevis på att utbildningen är genomförd och att den är giltig i Sverige.

Här kan du bland annat validera din utbildning

För asylsökande

Praktik under asylprocessen

Det finns möjlighet att praktisera under asyltiden. Innan praktiken börjar behöver den godkännas av Migrationsverket. Under praktiken får du ingen lön.

Information om praktik under asylprocessen