För detta krävs att elever och vuxna visar varandra hänsyn och respekt. Hälsa, sund livsstil och en god miljö är ledord i vår vardag. Goda relationer, tydliga normer och en tro på det kompetenta barnet, med en mångfald av arbetssätt och materiel, leder till att våra elever blir rustade för framtiden 

Pedagogerna på skolan har tillsammans en bred kompetens där alla utmanas  att se varje barn och få denne att känna trygghet. Föräldrar och pedagoger har ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande. Personalomsättningen på skolan är mycket låg.