Vi arbetar aktivt med våra fem värdegrundsord, trygghet, glädje, gemenskap, hänsyn och ansvar. Vi arbetar även med retoriklekar, känslobilder, kompisråd, ett värdegrundsmaterial som heter Vännerna i Kungaskogen samt med våra kompissolar där vi beskriver vad man kan göra för att vara en bra kompis.

Varje år erbjuds utvecklingssamtal där det är barnen som leder sitt samtal. Varje år bjuds det även in till workshop och drop-in.