Om dina synpunkter gäller vissa verksamheter, till exempel socialtjänsten, så har vi tystnadsplikt och följer offentlighets- och sekretesslagen.

Om du vill ha svar

Om du lämnar ditt namn och kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom fem arbetsdagar. Antingen får du då ett svar direkt eller ett besked om vilken handläggare som har hand om just din fråga.

Felanmälan i stället?

Vill du anmäla fel och brister som till exempel hål i gatan, trasig gatubelysning eller missfärgat vatten?

Till felanmälan

 • Det här behöver du
  Alla kan lämna synpunkter och det går bra att vara anonym. Men om du vill ha återkoppling från oss behöver du lämna dina kontaktuppgifter.
 • När får jag svar?
  Om du lämnar ditt namn och kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom fem arbetsdagar. Antingen får du då ett svar direkt eller ett besked om vilken handläggare som har hand om just din fråga. Om du inte vill ha någon återkoppling kan du också lämna dina synpunkter anonymt.
 • Kan jag lämna synpunkter på vad som helst?

  Du kan lämna synpunkter på vad som helst i kommunens verksamhet. Ibland kan det vara svårt att veta exakt vad kommunen ansvarar för och inte eftersom det beror på vad saken gäller.

  Till exempel kan en väg vara antingen kommunens, Trafikverkets eller en vägförenings ansvar. Om din synpunkt gäller något som ligger utanför kommunens ansvar så kommer du att få besked om det om du har lämnat dina kontaktuppgifter.

  Om dina synpunkter gäller vissa verksamheter, till exempel socialtjänsten, så har vi tystnadsplikt och följer offentlighets- och sekretesslagen.

  Dina åsikter kommer att diarieföras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete med att förbättra kommunens service.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

 • Information med anledning av klagomål på trängsel under coronapandemin

  Karlskrona kommun hanterar frågor, klagomål och synpunkter om trängsel på serveringar. Det innefattar bland annat restauranger, uteserveringar och kaféer. Där bedriver kommunen, efter samråd med smittskyddsläkaren, tillsyn över att verksamheterna följer ”Folkhälsomyndighetens föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer”.

  Vid trängsel på andra platser, exempelvis i butiker, kollektivtrafik, gator och torg, gäller i stället ”Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19”. För den typen av verksamheter har kommunen inte tillsynsansvar. Ansvaret att följa föreskriften ligger på verksamhetens ägare och allmänheten. Det är alltså dit du ska vända dig med klagomål.

Synpunkter, klagomål och förslag