Lyckeby förskola Rosenhill

Rosenhills förskola består av två avdelningar, Klängrosen–Näckrosen och Vildrosen–Maskrosen. Båda avdelningarna har två delar, en för de yngsta barnen 1-3 år och en för de äldre barnen 3-5 år.

Rosenhills-forskola1.jpg