Sök pengar från utbildningsstipendier

Du som gått ut gymnasiet och studerar på universitet eller högskola kan ansöka om stipendier från ett flertal olika fonder. Ansökningstiden är från slutet av augusti och är öppen under sex veckor.

Carlskrona Jernvägs stipendiefond och Karlskrona Skolväsendes samfond för postgymnasiala studier

Stipendiet kan sökas av studenter som läser utbildningar på minst 1 läsår (60 högskolepoäng) och vars avgångsbetyg inte är äldre än 6 år. Dessutom ska du inte tidigare ha fått stipendier från ovanstående fond.
Bifoga avgångsbestyg från gymnasieskolan i Karlskrona samt intyg som styrker att du studerar vid högskola eller universitet aktuell termin.

Zackarias Danielssons donationsfond och Johan Fredrik Hansens minnesfond

Stipendiet kan sökas av elever som går en yrkesutbildning och bor i Lyckeby, på Augerums Gård eller vid bebyggelsen utefter Lyckebyån (till och med Lyckeåborgs bruk).
Bifoga studieintyg till ansökan.

Elof och Hilma Sunessons stipendiefond

Stipendiet delas ut årligen till begåvade och skötsamma, med företräde för funktionsnedsättning, elever som fått slutbetyg från samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig eller ekonomiskt program.
Bifoga avgångsbetyg för samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt eller ekonomiskt program.

Springerska fonden

Stipendier ur Springerska fonden kan sökas av dig som inte tidigare har fått stipendium ur Springerska fonden. Du ska inte heller ha en avslutad examen från högskola eller universitet.
Fondens syfte är att dela ut stipendier för högre skol- och universitetsstudier till ambitiösa studenter som har det sämre ställt. Stipendiet får inte delas ut för studier i kyrkliga (även innefattande mission) eller militära yrken. För studier i Yoga Philosophy och esperanto får stipendier delas ut.
I första hand skall 13 studerande från Karlskrona kommun få stipendier med företräde för 5 studerande från Lyckeby. Om avkastningen förslår till ytterligare stipendier skall dessa fördelas till ungdomar uppvuxna i Blekinge län i dess helhet.
Bifoga avgångsbetyg och studieintyg som bekräftar att du studerar aktuell termin.

Ansökan:

Ansökan är stängd