Carlskrona Jernvägs stipendiefond och Karlskrona Skolväsendes samfond för postgymnasiala studier

Stipendiet kan sökas av studenter som läser utbildningar på minst 1 läsår (60 högskolepoäng) och vars avgångsbetyg inte är äldre än 6 år. Dessutom ska du inte tidigare ha fått stipendier från ovanstående fond.

Bifoga avgångsbetyg från gymnasieskolan i Karlskrona samt intyg som styrker att du studerar vid högskola eller universitet aktuell termin.

Zackarias Danielssons donationsfond och Johan Fredrik Hansens minnesfond

Stipendiet kan sökas av elever som går en yrkesutbildning och bor i Lyckeby, på Augerums Gård eller vid bebyggelsen utefter Lyckebyån (till och med Lyckeåborgs bruk). Du ska ej tidigare ha fått stipendium ur ovanstående fond.

Bifoga studieintyg som styrker att du studerar aktuell termin.

Elof och Hilma Sunessons stipendiefond

Stipendiet delas ut årligen till begåvade och skötsamma, med företräde för funktionsnedsättning, elever som fått slutbetyg från samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig eller ekonomiskt program från gymnasieskolan i Karlskrona. Dessutom ska du inte tidigare fått stipendium ur ovanstående fond.

Bifoga avgångsbetyg för samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt eller ekonomiskt program samt studieintyg som styrker att du studerar aktuell termin.

Springerska fonden

Stipendier ur Springerska fonden kan sökas av dig som läser på högskola eller universitet, vars avgångsbetyg från gymnasieskolan i Karlskrona inte är äldre än 6 år och ej heller tidigare har fått stipendium ur Springerska fonden. 

Fondens syfte är att dela ut stipendier för högre skol- och universitetsstudier till ambitiösa studenter som har det sämre ställt. Stipendiet får inte delas ut för studier i kyrkliga (även innefattande mission) eller militära yrken. För studier i Yoga Philosophy och esperanto får stipendier delas ut.

I första hand skall 13 studerande från Karlskrona kommun få stipendier med företräde för 5 studerande från Lyckeby. Om avkastningen förslår till ytterligare stipendier skall dessa fördelas till ungdomar uppvuxna i Blekinge län i dess helhet.

Bifoga avgångsbetyg och studieintyg som bekräftar att du studerar aktuell termin.

Ansökningsperiod

Ansökningstiden börjar den 4 september.

Sista ansökningsdag är den 12 oktober.

Mer information

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun