Vår Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling för förskolan uppdateras årligen, då vi kartlägger vår verksamhet och använder oss av förebyggande arbete genom, t ex böcker, ramsor, lekar och skapande i vårt värdegrundsarbete. Vi är goda förebilder som pedagoger ut ett etiskt perspektiv och värdegrundsarbetet ser vi som en självklar del i den dagliga verksamheten.  

Grön Flagg är ytterligare ett verktyg som stärker värdegrundsarbetet och arbetet med en hållbar miljö.