Växtlighet eller plank längs gator

Det kan finnas risk att buskar, träd och växter på eller utanför din tomt breder ut sig för mycket. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att de inte skymmer sikten eller hindrar framkomligheten för passerande trafikanter eller försvårar snöröjning och vägarbeten.

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Dessutom får häckar, murar eller plank inte vara högre än 0,8 meter vid gatuhörn och utfarter.

Fri höjd som krävs över gångbanor, cykelvägar och gator är:

 • Över gångbana minst 2,5 m
 • Över cykelväg minst 3,2 m
 • Över körbana minst 4,6 m

Maximal höjd för växtlighet vid utfarter och korsningar:

 • Häckar och buskage med mera får vara högst 80 cm höga 2,5 m in på utfarten, och 2,5 m från utfarten längs med gatan.
 • På en hörntomt, om det är en korsning med bilväg gäller 10 m längs med vägen med en högsta höjd på 80 cm. 
 • På hörntomt utmed en cykelbana och gångbana gäller 80 cm höjd 5 m längs med cykelbanan.

Farthinder

Farthinder placeras oftast i anslutning till förskolor och skolor där hastigheten är 30 kilometer.

Gupp

Farthinder i form av gupp beslutar drift- och servicenämndens trafikutskott om. Innan vi beslutar om ett gupp ska anläggas, gör vi en trafikutredning där vi bland annat mäter hastigheten och tittar på olycksstatistiken.

Blomlådor som trafikhinder

Om du vill dämpa hastigheterna på trafiken i ditt bostadsområde kan du ansöka om tillstånd att placera ut blomlådor.

Ansökan

 • Läs mer och ansök om blomlådor som farthinder

  Upplever du att bilarna kör för fort i ditt bostadsområde? Då kan du ansöka om att få hastighetsdämpande blomlådor utplacerade på gatan.

  För att få tillstånd för blomlådor krävs att:

  • Gatan inte trafikeras av kollektivtrafik.
  • Fler än en fastighet har utfart till den aktuella gatan.
  • En lista med namnunderskrifter från de som berörs bifogas. Det krävs att minst 75 % av dem är positiva till blomlådorna. 
  • Lådornas tänkta placering redovisas i ansökan. Det krävs fri sikt inom 50 meter från lådorna. De får inte placeras närmre än 20 meter från en korsning. Placeringen får inte hindra att renhållningsfordon, lastbilstrafik eller tidnings- och postdistribution tar sig fram. Den slutliga placeringen bestäms i diskussion med kommunen.
  • Lådorna ska vara av trä i storlek 1x1 meter och 0,5 meter höga. På alla sidor ska det sitta reflexplåt i storlek 84x15 centimeter.
  • Blomlådorna får inte finnas på gatan mellan 1 november och 31 mars.
  • Ni som ansöker åtar er att hålla lådorna i vårdat skick. I annat fall har kommunen rätt att ta bort lådorna och debitera kostnaden till de som ansökt om lådorna. 

  Ansökan

  Ansökan skickas till drift- och serviceförvaltningen via post eller e-post.

  Ansökan om blomlådor som farthinder, doc 44kB.

  För mer information kontakta
  Karlskrona kommuns trafikingenjör
  Telefon 0455-30 30 00 (växel)

  drift-serviceforvaltningen@karlskrona.se