Profil

På Ådalens förskola har alla ett stort intresse för natur och uteverksamhet. Det barnen kan lära sig inne kan de också lära sig ute.

Vi ser att mycket utevistelse ger oss pigga och friska barn med stor lust att leka, röra sig och utforska sin omgivning. Det ger ständigt nya spännande upptäckter och läroprocesser i naturens egna förråd.

Vi är ute flera timmar varje dag. Utevistelsen varierar vi både på vår gård och natursköna utflyktsmål i närheten av förskolan.

När vi går till skogen ger vi barnen möjlighet att utveckla:

  • Lek och fantasi 
  • Motorik och rörelseglädje 
  • Kunskaper i matematik
  • Djur och naturkunskap 

Kontakt

Förskolechef Ådalens förskola

Elisabeth Johansson

Ekedalsvägen 12

373 00 Jämjö

Kontakt till förskolans avdelningar

Björken/Aspen: 0455-30 40 23
Eken/Linden: 0455-30 40 24
Lönnen: 0455-30 38 46