Nödsituation

Ring 112 om det är en nödsituation och du behöver en ambulans.

Vårdcentraler och sjukvårdsupplysning

Alla som är bosatta och folkbokförda i Sverige har rätt till sjukvård. Om du behöver sjukvård ska du i första hand vända dig till en vårdcentral. Du kan själv välja vilken vårdcentral du ska tillhöra.

Kontakt vårdcentraler Karlskrona kommun

 • Nättraby vårdcentral: 0455-73 57 20
 • Rödeby vårdcentral: 0455-73 56 55
 • Tvings läkarmottagning: 0455-33 05 05
 • Wämö vårdcental: 0455-73 54 30
 • Lyckeby vårdcentral: 0455-73 55 00
 • Kungsmarken vårdcentral: 0455-61 94 00
 • Jämjö vårdcentral: 0455-73 56 00
 • Trossö vårdcentral: 0455-73 57 55
 • Hälsohuset för alla (Trossö): 0455-35 55 00

Kostnad

Hälso- och sjukvården i Sverige finansieras till största delen genom skatten till regioner och kommuner. Den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

Det finns en begränsning i hur mycket du behöver betala för besök i öppenvården under ett år. Det kallas högkostnadsskydd.

Här kan du läsa mer om de olika kostnaderna inom hälso- och sjukvården.

Barnavårdscentral och kvinnohälsovård

Alla barn upp till sex års ålder bör ha kontakt med en barnavårdscentral. Där görs hälsokontroller på barn och de får vaccinationer. Du kan också få råd om allt som handlar om ditt barns utveckling.

Mer information om vård och stöd för barn hittar du här.

Gravida kvinnor kan få hjälp med sin och barnets hälsa på en barnmorskemottagning. Där kan du också få råd och hjälp med din sexuella hälsa.

Här hittar du som väntar och ska förda barn mer information.

1177 Vårdguiden

På www.1177.se hittar du mycket information om sjukvården i Blekinge. Där kan du se vilka vårdcentraler du kan välja på, få information om olika sjukdomar och dina rättigheter i vården.

1177 webbplats

Om du är sjuk och vill fråga om något, kan du ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177. Där får du tala med en sjuksköterska som kan ge dig råd, och skicka dig till rätt vårdmottagning.

Vid allvarlig och akut sjukdom eller olycksfall kan du gå till akutmottagningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Den är öppen dygnet runt. Ring gärna 1177 före ditt besök, för att få hjälp att bestämma om du behöver gå till akuten.

Hemsidan 1177 finns på många olika språk

1177.se finns översatt till många olika språk men inte till alla språk. Om du behöver tolk kan sjukvården boka det åt dig. Du har rätt till tolk och det är gratis. Tänk på att alltid komma i tid till ditt besök, annars kan du missa ditt besök eftersom tolken inte har möjlighet att vänta.

Ungdomsmottagningen

Om du är under 26 år och har funderingar över kropp och själ kan du vända dig till ungdomsmottagningen.

På ungdomsmottagningen kan du träffa personer med erfarenhet av ungdomars frågor och problem. Det kan till exempel handla om:

 • Frågor om sex och samlevnad.
 • Du känner dig ledsen, nedstämd eller orolig.
 • Frågor om alkohol och drogerRelationsproblem eller sexuella problem.
 • Om du vill prata om din sexuella identitet.
 • Behöver preventivmedel inklusive kondomer.
 • Behöver akut preventivmedel ("dagen-efter piller").
 • Vill testa dig för HIV, klamydia, graviditet med mera.

Besöket kostar inget och de som arbetar där har tystnadsplikt.

Alla upp till 26 år kan få ett gratis preventivmedel om du bor i Blekinge. Du kan även hämta kondomer gratis på alla våra mottagningar.

Här hittar du information och kontaktuppgifter till ungdomsmottagningen.

Läs mer om stöd och hjälp för unga som mår dåligt

Våld i nära relation

Du som är utsatt för våld av någon av dina närstående ska få hjälp. Vi vänder oss till kvinnor och män som lever eller har levt i en destruktiv relation, där det förekommit någon form av våld. Det kan till exempel vara en relation där hot, kränkningar, förtryck, förnedring, fysisk, psykisk och/eller sexuellt våld förekommer eller har förekommit.

Du kan antingen leva tillsammans med en partner eller så har du separerat, men upplever att våldet och hoten som förekommit fortfarande påverkar ditt liv.

Vi vänder oss till dig som:

 • känner dig otrygg hemma
 • känner dig hotad
 • har blivit slagen
 • känner att du behöver redogöra allt för din partner
 • känner att du blir kontrollerad eller isolerad
 • har blivit tvingad till sexuella handlingar

Vi erbjuder:

 • Akut hjälp och samordning av resurser för att lösa grundläggande praktiska bekymmer.
 • Rådgivning - vi kan hjälpa dig att hitta rätt resurser och personer som kan hjälpa dig i en svår situation.
 • Stödjande samtal.
 • Stöd genom en rättslig process.
 • Uppsökande kontakt utifrån polisanmälan.
 • Stödjande föräldrasamtal.
 • Gruppverksamhet med fokus på föräldraskapet. Vi använder föräldrautbildningen Bättre föräldraskap, ett föräldrautvecklingsprogram som vänder sig till föräldrar som vill förändra och förbättra sitt föräldraskap.
 • Skyddat boende. För skyddat boende kan du även vända dig direkt till Kvinnojouren i Karlskrona som tar emot kvinnor som blivit utsatta för våld och behöver skydd, stöd och gemenskap. 
  Läs mer på Kvinnojouren Karlskronas hemsida

Kontakt

Socialförvaltningen Vuxensektionen Mottagningsteam
Besöksadress: Norra Kungsgatan 24 (våning 3), 371 83 Karlskrona
Telefon: 0455-30 43 90

Tandvård

Du kan själv välja om du vill gå till en privat tandläkare eller till Folktandvården. Från och med det år du fyller 24 år måste du betala för att få tandvård. De första 3000 kronorna under ett år betalar du själv.

Du som är mellan 24 och 29 år eller över 65 år får ett årligt tandvårdsbidrag på 600 kronor. Du som är mellan 30 och 64 år får ett årligt bidrag på 300 kronor. Barn och ungdomar har gratis tandvård till och med det år de fyller 23. De erbjuds regelbundna undersökningar från tre års ålder. Om ditt barn har akuta besvär kan du själv boka tid hos en tandläkare.

Om du behöver akut tandvård kontaktar du i första hand den tandläkare du brukar gå till. Om du behöver hjälp under kvällar eller helger kan du ringa 1177, så får du information om jourhavande tandläkare.

Kontakt Folktandvården Karlskrona kommun

 • Folktandvården Rödeby 0455-73 65 50
 • Folktandvården Nättraby 0455- 73 65 61
 • Folktandvården Lyckeby 0455- 7364 85
 • Folktandvården Karlskrona 0455- 73 64 50
 • Folktandvården Jämjö 0455- 73 65 30

Läs mer om tandvård på 1177.se

För asylsökande

Som asylsökande eller papperslös i Sverige har du rätt till sjukvård som inte kan vänta utan att det får allvarliga följder. Du får också mödrahälsovård, vård vid abort och rådgivning om preventivmedel. Barn under 18 år har rätt till all vård som alla andra barn i Sverige.

Här kan du få mer information som finns översatt till flera språk.

När du söker vård ska du visa ditt LMA-kort eller det kvitto du fick av Migrationsverket när du registrerades som asylsökande.

Läs mer om LMA-kort på Migrationsverkets hemsida

Kostnad

För vuxna kostar ett besök hos läkare på vårdcentral 50 kronor och ett besök hos läkare på akutmottagningen 300 kronor. Besök hos sjuksköterska kostar 25 kronor. Mödravård är gratis. Barn och ungdomar får gratis sjukvård tills de fyllt 18 år.

Tandvård för asylsökande i Blekinge

Du som söker asyl i Sverige har rätt till akut tandvård. Det kan vara smärta, svullnader eller infektion i mun och tänder, det är tandläkaren som avgör om de besvär du har är akuta. Vuxna betalar en avgift på 50 kronor för varje besök.

Barn och ungdomar under 18 år har rätt till all tandvård utan kostnad (undantaget är tandregleringsbehandling).

För att få tandvård som asylsökande ska du på mottagningen visa ditt LMA-kort, eller det kvitto du fick av Migrationsverket när du registrerades som asylsökande.