Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Handels och administrationsprogrammet

Hantverksprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Sjöfartsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet