Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande och skapa förutsättningar för barnen att lyckas. Varje framsteg är viktigt och betydelsefullt för att vilja fortsätta utvecklas och lära.

För att kunna möta barnen på deras nivå är pedagogerna närvarande och delaktiga i barnens utforskande. Pedagogerna ställer utmanande frågor till barnen istället för att ge ett färdigt svar. Lärande finns överallt i barnens vardag och vi pedagoger hjälper dem att upptäcka det.