Kontaktuppgifter

Om du inte vet vart du ska vända dig kan du hitta hjälp här på karlskrona.se eller ringa kommunens växel på 0455-30 30 00.

Anställda på Karlskrona kommun når du via e-post enligt principen namn.efternamn@karlskrona.se

Sök politiker

I förtroendemannaregistret hittar du politiker och ledamöter i bland annat kommunfullmäktige, nämnder och kommunala styrelser.

Kontaktuppgifter till politiker

Press

Presskontakt och pressinformation

Facebook och andra sociala medier

Håll dig uppdaterad genom att följa Karlskrona kommun i sociala medier. Vi svarar så fort som möjligt under kontorstid.  

Lista över Karlskrona kommuns officiella konton i sociala medier

Synpunkter, klagomål och förslag

Om du vill tycka till om något som rör kommunens verksamhet kan du skicka in en officiell synpunkt. Synpunkten diarieförs och du får svar inom fem arbetsdagar.

Läs mer och skicka in synpunkt

Om du har synpunkter på innehållet här på karlskrona.se kan du använda formuläret "Vad tycker du om den här sidan?" som finns i botten på alla sidor.

Felanmälan

Du kan anmäla fel och brister som till exempel hål i gatan, trasig gatubelysning eller missfärgat vatten. Felanmälan finns även som en app till din smartphone.

Läs mer och gör en felanmälan

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag riktar sig till kommunfullmäktige. Handläggningstiden är ofta lång, i många fall upp till ett år.

Läs mer och skicka in medborgarförslag

Träffa kommunstyrelsens ordförande och kommuncheferna

Vill du diskutera kommunal verksamhet med Karlskronas kommundirektör eller någon av förvaltningscheferna?

Läs mer och boka ett möte

Faktura

Ange alltid referensnummer på fakturor till Karlskrona kommun.

Fakturaadress

Box 79
371 21 Karlskrona 

Organisationsnummer

212000-0829