180628_KLF_Skargardsbilder_08_ps.jpg

Kontaktuppgifter

Om du inte hittar den hjälp du söker på webbplatsen hör du enklast av dig via kommunens växel eller officiella e-postadress. Du kan också använda kontaktformuläret nedan.

0455-30 30 00

karlskrona.kommun@karlskrona.se 

Förvaltningar, ledningsgrupper, medarbetare och politiker

Karlskrona kommun har många medarbetare och endast ett fåtal kontaktpersoner finns med på karlskrona.se. Anställda når du via e-post enligt principen namn.efternamn@karlskrona.se.

E-post till förvaltningarna och kontaktuppgifter till ledningsfunktioner.

Kontaktuppgifter till politiker i bland annat kommunfullmäktige, nämnder och kommunala styrelser.

Presskontakter

Kontakt och dialog