Rosenholms förskola

Rosenholms förskola ligger i det natursköna området Rosenholm med egen gård och närhet till flera olika miljöer och anläggningar för lek och idrott. För att möjliggöra ett mångsidigt och sammanhängande lärande arbetar vi temainriktat.