Rosenholms förskola

Rosenholms förskola är en liten förskola med ca 35 barn fördelat på 2 avdelningar. Vi samarbetar och jobbar tillsammans över avdelningarna utifrån en helhetssyn och drar nytta av varandras erfarenheter, lärande och utveckling. Förskolan ligger i det natursköna området på Rosenholm.