Närhet till fantastisk natur

I närheten finns också den vackra hamnen och annan fantastisk natur som skog, äng och åkermark, vilket gör att undervisningen blir på riktigt. Eleverna får i praktiken undersöka det som i teorin ska läras.

Skolan är en F-6 skola som arbetar i åldersblandade grupper, vilket förstärker vi känslan på skolan. Skolan har behörig personal på alla sina enheter. Det finns även ett fritidshem i skolbyggnaden.

Modern teknik och välutrustade lokaler

Torhamns skola är utrustad med modern teknik, såsom bärbara datorer, ipadplattor och interaktiv projektor.

Här finns en fullt utrustad idrottshall och vi har ett välutrustat musikrum dit musiklärare kommer en gång/vecka för att undervisa alla elever från årskurs 1.
Eleverna från årskurs 3 och uppåt har slöjd i bra slöjdsalar dit behöriga lärare kommer en gång per vecka.

Varje dag på förmiddagsrasten anordnas rastaktiviteter för alla elever, vilket är väldigt uppskattat hos både barn och personal.

"Ledaren i mig" är ett värdegrundsarbete som genomsyrar hela skolan.

Kontakt

Torhamns skola

Sandhamnsvägen 55

370 42 Torhamn

Personalrummet

Kontakt

Biträdande rektor Torhamns skola

Sofia Granevik

Sandhamnsvägen 55

370 42 Torhamn