Här känner alla varandra vilket skapar en känsla av trygghet och värme. Här erbjuder vi små klasser i en naturnära miljö där alla blir sedda varje dag.

Skolan ligger mitt i Torhamn med närhet till hav och underbar natur, vilket skapar oändliga möjligheter och fantastiska lärmiljöer. Torhamns skola  är en F-6 skola som arbetar i åldersblandade grupper, vilket förstärker vi-känslan på skolan. Skolan har behörig personal på alla sina enheter.

Det finns även ett fritidshem i skolbyggnaden. Pedagogerna tillsammans med fritidspersonalen och elevhälsoteam arbetar för att främja och stödja eleverna och deras kunskapsutveckling.

Förutsättningar för lärande och utveckling

Skolan lägger stor vikt vid relationen mellan elever, personal och föräldrar. Det samarbetet är en viktig del i elevernas utveckling. Med ett tydligt värdegrundsarbete är eleverna i centrum och skolan arbetar för en miljö där eleverna ska trivas och ges möjlighet till utveckling så långt som möjligt, i egen takt, utifrån varje individs förutsättningar.

Under skoltid har fritidspedagogerna rastaktiviteter för att locka till fysisk aktivitet och skapa ett bra klimat där alla trivs. Fritids har utedagar och då besöker vi närliggande naturområden. Eleverna har möjlighet att påverka fritids innehåll, miljö och material genom ett fritidsråd.

 

Kontakt

Torhamns skola

Sandhamnsvägen 55

370 42 Torhamn

Personalrummet

Kontakt

Biträdande rektor Torhamns skola

Agneta Everbrand

Sandhamnsvägen 55

370 42 Torhamn