Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Estetiska programmet

Fordons- och transportprogrammet

Handels och administrationsprogrammet

Sjöfartsprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet