Anpassad innemiljö

Innemiljön är utformad för att vara tillgänglig för barnen och så att de får lämpliga utmaningar i utforskande, lek och skapande. De har möjlighet att själva välja sina aktiviteter och kan självständigt ta fram det de vill leka eller arbeta med.

Inflytande

Barnen har inflytande över sin vardag på förskolan och erbjuds möjligheter att utforska, upptäcka och lära tillsammans med pedagoger och de andra barnen. Barnens nyfikenhet och lust att lära är det som driver vårt arbete framåt.

Kontakt

Rektor Sturkö förskola

Johanna Fors

Kyrkvägen 1

370 43 Sturkö

Kontakt förskolans avdelningar

Ekan: 0455-32 12 23
Jollen: 0455-30 52 47
Optimisten: 0455-30 35 35