Både kommunen och privata båtklubbar driver gästhamnsverksamhet. Vid sidan om de större gästhamnarna finns också möjlighet att nyttja fiskehamnar och skärgårdshamnar för kortare uppehåll.

Gästhamnar med Servicenivå 1 kostar 175 kr/dygn:

Gästhamnar med Servicenivå 2 kostar 135 kr/dygn:

Privata gästhamnar i Karlskrona:

Övriga avgifter i gästhamnar:

  • Fartyg över 12 meter längd, dock längst 15 meter kostar 240 kronor per dygn.
  • Fartyg över 15 meter längd kostar 21 kronor per dygn och meter.
  • Fritidsbåt som nyttjar hamnens eluttag på gästbryggan. Max 230 V-16A. Kostar 30 kronor per dygn.
  • Duschavgift. 3 minuter kostar 5 kronor.

Pump-out stationer 

På tömingsstationerna kan du tömma tankar med både gråvatten och  svartvatten. Här kan både båtar, bussar, husbilar med flera tömma sina tankar. 

Centrala Karlskrona

Stationen för tömning av spillvatten i centrala Karlskrona ligger på Hattholmen, mitt för Karlskrona stadsmarina vid bryggan. 

GPS-koordinater till pump-outstationen för båtar är: Lat 56.16956. Lon 15.59277

På Hitta.se kan du se placeringen för centrala Karlskronas tömningsstation för båtar

GPS-koordinater till pump-outstationen för husbilar är: Lat 56.169975. Lon 15.59409

På Hitta.se kan du se placeringen för centrala Karlskronas tömningsstation för husbilar

Torhamn 

GPS-koordinater till pump-outstationen i Torhamn är: Lat 56.09296. Lon 15.82338

På Hitta.se kan du se Torhamns pump-outstarion på kartan

Kristianopel

GPS-koordinater till pump-outstationen i Kristianopel är: Lat 56.256431. Lon 16.044341

På hitta.se kan du se Kristianopels pump-outstation på kartan

Hasslö


GPS- koordinaterna till pump-outstationen i Hasslö är: Lat 56.126347. Lon 15.468106

På hitta.se kan du se Hasslös pump-outstation på kartan