Anmäl störningar eller olägenheter

Om du upplever problem eller har funderingar om din boendemiljö ska du i första hand kontakta din fastighetsägare eller den som orsakar problemet. Om det inte hjälper eller om du behöver råd kan du kontakta miljöavdelningen:

E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 30 00 (växeln)

Exempel på områden som påverkar boendemiljön:

 • Buller och störande ljud.
 • Fukt och mögel.
 • Skadedjur och ohyra.
 • Radon i bostaden.
 • Bristande ventilation.

Radonmätning

Karlskrona kommun gör inga radonmätningar men det finns företag som du kan kontakta för att genomföra en radonmätning i din bostad.

Hitta företag som mäter radonhalten (Swedacs webbplats)

Fälla träd

Om ett träd på kommunens mark står illa till eller risker att falla kan du ansöka om träfällning.

Ansökan om trädfällning på kommunal mark, doc 4,9 kB

När ansökan kommit in görs en bedömning utifrån:

 • Är trädet farligt för husägaren/allmänheten eller finns risk för stormskador?
 • Hur påverkas landskapsbilden i området om vi fäller efter önskemål?
 • Hur påverkar en fällning undervegetationen? Kommer det att uppstå problem på grund av tillväxt av sly?
 • Är trädet skyddsvärt? Till exempel värnar vi extra om våra ekar.

Detta tar vi inte hänsyn till:

 • Att löv från kommunens träd blåser in på privatägd mark.
 • Att träd står i vägen för paraboler och stör mottagningen.
 • Att träd skuggar uteplats eller dylikt.
 • Att träd skymmer utsikt.

Träd på egen tomt

Tänk på att det kan krävas marklov för att fälla träd på din egen tomt.

Växtlighet eller plank längs gator

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att inte träd, buskar och växter skymmer sikten längs gator och vägar.