Skolan är belägen på NKT Arena mitt i Karlskrona kommun med vacker natur och skogsområden runt omkring. Arenan och Rosenholmsområdet är en satsning på idrott och hälsa i Karlskrona kommun. Här finns löpspår, konstgräsplan, idrottshall, is- och evenemangshall, badmintonhall, tennisbanor inomhus och utomhus, redskapsgymnastikhall och boulehall. Flera idrottsföreningar, SISU-idrottsutbildarna, Blekinge Health Arena med flera har sin verksamhet på arenan, vilka också är våra samarbetspartners. Målsättningen sedan starten 2006 är "en trygg skola med nära relationer och goda kunskaper i en hälsosam miljö,".

Pedagogerna på Rosenholmskolan arbetar nära varandra i ett arbetslag med fokus på elevernas trygghet och studiero i en skolutvecklande och hälsoinriktad miljö för elever och pedagoger. Rektor och biträdande rektor leder skolans organisation, elevhälsa och kvalitetsarbete tillsammans med personalen på skolan.

Vår skola har en stark bas i den moderna digitaliseringens utmaningar där varje elev sedan många år har tillgång till en digital enhet (iPad). Vi arbetar fortlöpande och medvetet med hur vi bäst bygger en effektiv och kreativ undervisning tillsammans med digitala läromedel och stödstrukturer för att varje elev ska få förutsättningar att utvecklas på bästa möjliga sätt.

Kontakt

Skolexpeditionen

Arenavägen 15

371 55 Karlskrona

Kontakt

Rektor Rosenholmskolan

Susanne Vesterlund