Vi strävar efter att våra elever ska nå en högre måluppfyllelse när de tillämpar teoretiska kunskaper i praktiskt värdeskapande för sig själva och andra genom användandet av både digitala och traditionella lärprocesser med siktet inställt på framtida kompetenskrav.

Med vår idrottsinriktning i ett långsiktigt hälsotänk strävar vi efter att ytterligare kunna förstärka det livslånga lärandet, såväl mentalt som fysiskt.

Utmanande lärande

På Rosenholmskolan deltar vi i och driver intern skolutveckling genom Kunskapsförvaltningens satsning på Challenging Learning - Utmanande lärande, ett treårigt utvecklingsarbete i samarbete med den internationelle skolutvecklaren James Nottingham.

The key-question!

“How can we help student understand the world they live in and prepare them for independent life-long learning?”

3 key questions for staying on track. 1. Where am I going? 2. Where am I now? 3. What are my next step?