Tack för att du följer våra ordningsregler

 • Alla besökare betalar entréavgift och byter om till badkläder, alternativt shorts och t-shirt om du inte tänker bada. Detta på grund av hygien- och säkerhetsskäl.

 • Allt bad sker på egen risk.

 • Lämna aldrig barn ensamma i vattnet. Barn mellan 0-10 år och ej simkunniga badar i vuxet, (18 år) simkunnigt sällskap.

 • Våta golv ökar halkrisken, så gå försiktigt.

 • Ta inte med glasbehållare och liknande, bara fötter gillar inte krossat glas.

 • Av hygienskäl duschar du utan kläder innan bad. Använd rena badkläder och ha inte underkläder under badkläder.

 • Använd alltid badblöja till ditt blöjbarn.

 • Kom ihåg att låsa in dina saker. Karlskrona kommun ansvarar inte för stölder och borttappade saker.

 • Det kan finnas manlig och kvinnlig personal på både dam- och herravdelningen.

 • Det är inte tillåtet att fotografera eller att filma.

 • I cafeterian i Karlskrona simhall och varmbadhus finns möjlighet att köpa mat och fika, i övrigt är all förtäring förbjuden i anläggningen.

 • Karlskrona simhall och varmbadhus och Rödeby simhall och utebad är en rök- och drogfri anläggning.

 • Om du äventyrar din egen eller andras säkerhet eller om du bryter mot reglerna kan du bli avvisad.

Om du har några frågor så prata med personalen.