Östra Torpskolan

Östra Torpskolan är en F-6 skola belägen i ett bostadsområde i östra Lyckeby. Skolgården är omgiven av grönområde, och med fotbollsplan och stora lekytor erbjuds eleverna goda möjligheter till utomhusaktiviteter på skoltid och under fritidstid.