Anmälan

Om du vill anmäla dig börjar du med att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare. 

Grundläggande nivå

För dig som saknar kunskaper motsvarande nioårig grundskola. Utbildningen är individanpassad vilket innebär att du tillsammans med din studie- och yrkesvägledare gör en studieplanering.

I samband med kursstarten gör din lärare en kartläggning för att se vilken nivå som är
lämpligast för dig att starta på. Sedan gör du och dina lärare en individuell studieplan för de olika ämnena.

Gymnasienivå 

Våra kurser i språk, naturkunskap, matematik och samhällskunskap vänder sig till dig som är studiemotiverad och vill komplettera dina gymnasiebetyg eller påbörja gymnasiestudier.

Våra teoretiska gymnasiekurser sker på dagtid, och de kräver hög närvaro för att du ska klara kursen. Vi erbjuder även handledning.

Under vecka 34 startar gymnasiekurserna i vuxenutbildningen.
Du hittar tid och plats för din första lektion här.

Flexibelt lärande (Flex)

Flex är ett alternativ för dig som:

  • av olika anledningar inte kan följa ordinarie termins och lektionstider.
  • kan och vill studera självständigt i egen takt och under eget ansvar.
  • kompletterar för ansökan till högskola eller annan utbildning.

Distansutbildning

Vissa utbildningar på gymnasienivå går också att läsa på distans genom samarbete med NTI-skolan. Ansökan till dessa kurser ska göras vid ett personligt besök hos någon av våra studie- och yrkesvägledare.

Läs mer om olika distansutbildningar på NTI 

Du väljer att läsa i 100, 50 eller 25 % studietakt. Vi startar dessa kurser kontinuerligt och de kan även läsas under sommaren. Utbildningen är kostnadsfri med du betalar dina egna läromedel. Du kan ha rätt att söka studiemedel. 

Läs mer om studiemedel hos CSN