Två unga kvinnor utomhus tittar och trycker intresserat i en mobiltelefon

Ansvar vid felanmälan

Kommunen ansvarar för många saker - men inte allt. Till exempel kan en väg vara antingen kommunens, Trafikverkets eller en vägförenings ansvar. Du hittar mer information under respektive ämnesområde här på karlskrona.se.

Om din felanmälan gäller något som ligger utanför kommunens ansvar kontaktar vi dig om du har lämnat dina kontaktuppgifter.

Akut fel?

Ring 0455-30 32 37. Inkomna felanmälningar behandlas vardagar under kontorstid. 

Telefontid måndag till fredag klockan 07.00-15.30 med lunchstängt klockan 12.00-13.00.

Övrig tid kopplas ditt samtal till SOS Alarm.

Mer information

 • Det här behöver du
  I din anmälan väljer du den kategori som felet eller bristen tillhör och beskriver vad det är som behöver åtgärdas. Du anger också var felet finns och om du vill kan du bifoga en bild. Om du lämnar dina kontaktuppgifter kan vi höra av oss till dig om vi behöver veta något mer om felet eller bristen.
 • Olika typer av fel

  Exakt vad kommunen ansvarar för beror på vad saken gäller. Till exempel kan en väg vara antingen kommunens, Trafikverkets eller en vägförenings ansvar. Du hittar mer information under respektive ämnesområde på karlskrona.se.

  Om din felanmälan gäller något som ligger utanför kommunens ansvar så kommer vi att kontakta dig om du har lämnat dina kontaktuppgifter. 

  I tjänsten Felanmälan tar vi emot felanmälningar som gäller:

  • Badplatser
  • Belysning och trafiksignaler
  • Gator och vägar
  • Hamnar
  • Klotter
  • Kommunala båtplatser
  • Kommunala fastigheter och anläggningar
  • Parker och grönområden
  • Parkering
  • Vatten och avlopp
  • Övrigt

   

 • Felanmälan i din smartphone

  Eftersom karlskrona.se är mobilanpassad kan du som har en smartphone enkelt använda självservicetjänsten även i mobilen. Du kan spara en genväg till tjänsten på din hemskärm.

  Så här gör du:

  Gå in på karlskrona.se/felanmalan

  • Du som har en iPhone trycker på dela-knappen, det är ikonen som ser ut som en ruta med en pil som pekar uppåt, och väljer ”Lägg till på hemskärmen”.

  • Du som har en Android trycker på de tre punkterna längst upp till höger och väljer ”Lägg till på startskärm”.
 • Vanliga frågor och svar

  Jag anmälde en trasig gatubelysningslampa för två veckor sedan, när kommer ni och lagar den?

  Om det är en lampa som är trasig så lagar vi den när vi gör kontrollarbeten. Det gör vi 6 gånger om året, främst under vinterhalvåret.

  Det har snöat kraftigt på vår gata, när kommer plogbilen?

  Exakt när plogbilen kommer är svårt att svara på. Först plogas snön bort på de större vägarna. Målet är att de större vägarna samt huvudstråken för gång och cykel ska ha röjts innan morgontrafiken. När snöfallet har upphört eller det har snöat mer än cirka 10 cm så snöröjs alla gator i kommunen. Kommunens olika distrikt ska vara snöröjda och klara inom 24 timmar efter att snöfallet har upphört.

  Måste plogbilen lägga upp vallar vid garageuppfarten?

  Ibland är det tyvärr så. Att röja undan snön framför infarten är varje fastighetsägares ansvar, även om snövallen har uppstått efter plogbilen. Att ploga ett distrikt tar cirka 10 timmar. Om plogbilen dessutom skulle röja snön framför alla infarter skulle tiden att ploga ett distrikt öka avsevärt.

  Varför kan vattnet ibland vara missfärgat (brunt)?

  Efter en avstängning kan vattnet ibland vara lite brunfärgat. Det kan också bero på att man har gjort stora eller hastiga uttag av vatten från till exempel en brandpost eller om någon har fyllt en pool med vatten. Det bruna är inte farligt utan kommer från järnet som finns i vattenledningarna som har lossnat när det sker en tryckförändring eller hastiga vattenströmmar. Vi rekommenderar att man spolar med kallvatten tills vattnet är klart igen. Tvätta inga kläder så länge vattnet är brunaktigt, det kan missfärga tvätten. Om vattnet inte har klarnat efter 30 minuters spolning anmäler du detta till felanmälan.

  Vilka uppgifter behöver jag lämna om jag har fel på min villapumpstation?

  Vi behöver veta din fastighetsbeteckning. 

 • Andra kontakter

  Avfall, slamtömning och sophämtning

  Affärsverkens webbplats

  Eldistributörer

  Affärsverkens webbplats

  E-ons webbplats

  Rödeby elverk

  Kraftringen

  Fjärrvärme

  Affärsverkens webbplats

  Karlskronahems fastigheter

  Karlskronahems webbplats

  Vägar

  Trafikverket

  Nättraby vägförening

  Rödeby vägförening

  Jämjö Vägars Samfällighetsförening

  Parkeringsautomater på Trossö

  Kontakta Parkeringsservice på telefon 0455-30 30 20.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

 • Information med anledning av klagomål på trängsel under coronapandemin

  Karlskrona kommun hanterar frågor, klagomål och synpunkter om trängsel på serveringar. Det innefattar bland annat restauranger, uteserveringar och kaféer. Där bedriver kommunen, efter samråd med smittskyddsläkaren, tillsyn över att verksamheterna följer ”Folkhälsomyndighetens föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer”.

  Vid trängsel på andra platser, exempelvis i butiker, kollektivtrafik, gator och torg, gäller i stället ”Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19”. För den typen av verksamheter har kommunen inte tillsynsansvar. Ansvaret att följa föreskriften ligger på verksamhetens ägare och allmänheten. Det är alltså dit du ska vända dig med klagomål.

Gör en felanmälan