KLF__DSC9549_fix.jpg

Ansvar vid felanmälan

Exakt vad kommunen ansvarar för beror på vad saken gäller. Till exempel kan en väg vara antingen kommunens, Trafikverkets eller en vägförenings ansvar. Du hittar mer information under respektive ämnesområde här på karlskrona.se.

Om din felanmälan gäller något som ligger utanför kommunens ansvar så kommer vi att kontakta dig om du har lämnat dina kontaktuppgifter. 

Felanmälan som app

Du som har en smartphone kan också göra en anmälan med appen ”Felanmälan i Karlskrona” som finns att hämta i App store eller Google Play.

Akut fel?

Ring 0455-30 32 37. Inkomna felanmälningar behandlas vardagar under kontorstid. 

Telefontid måndag till fredag klockan 07.00-15.30 med lunchstängt kl 12.00-13.00. Övrig tid kopplas ditt samtal till SOS Alarm. 

 • Det här behöver du
  I din anmälan väljer du den kategori som felet eller bristen tillhör och beskriver vad det är som behöver åtgärdas. Du anger också var felet finns och om du vill kan du bifoga en bild. Om du lämnar dina kontaktuppgifter kan vi höra av oss till dig om vi behöver veta något mer om felet eller bristen.
 • Olika typer av fel

  Exakt vad kommunen ansvarar för beror på vad saken gäller. Till exempel kan en väg vara antingen kommunens, Trafikverkets eller en vägförenings ansvar. Du hittar mer information under respektive ämnesområde på karlskrona.se.

  Om din felanmälan gäller något som ligger utanför kommunens ansvar så kommer vi att kontakta dig om du har lämnat dina kontaktuppgifter. 

  I tjänsten Felanmälan, på webben och i appen, tar vi emot felanmälningar som gäller:

  • Avloppsstopp
  • Badplatser
  • Belysning och trafiksignaler
  • Dricksvatten
  • Fastigheter och idrottsanläggningar
  • Gator och vägar
  • Hamnar och båtplatser
  • Parker och grönområden
  • Vattenläcka
  • Villapumpstation
  • Övrigt

   

 • Andra kontakter

  Avfall, slamtömning och sophämtning

  Affärsverkens webbplats

  Eldistributörer

  Affärsverkens webbplats

  E-ons webbplats

  Rödeby elverk

  Kraftringen

  Fjärrvärme

  Affärsverkens webbplats

  Karlskronahems fastigheter

  Karlskronahems webbplats

  Vägar

  Trafikverket

  Nättraby vägförening

  Rödeby vägförening

  Jämjö Vägars Samfällighetsförening

  Parkeringsautomater på Trossö

  Kontakta Parkeringsservice på telefon 0455-30 30 20.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Gör en felanmälan