Kommunens villatomter

Kommunen har lediga villatomter i flera av de mindre orterna samt på öarna Aspö och Hasslö. Kommunen arbetar med att ta fram nya områden för villatomter i lägen nära stadsbygd.

På kommunens tomter får du bygga hus i egen regi, utan att vara hänvisad till en särskild husleverantör.

Här hittar du alla tomter som kommunen har till försäljning

Anmälan till kommunens tomtkö

 • Så fungerar det

  I Karlskrona finns det en kommunal tomtkö, oavsett vilket område i kommunen du är intresserad av. Här kan du anmäla dig till Karlskrona kommuns tomtkö och få erbjudanden om att köpa kommunala tomter för eget byggande. 

  Registrering

  Du som söker måste ha fyllt 18 år. Registreringen är personlig och kan inte överlåtas. Som registreringsdatum räknas den dag som anmälningsavgiften kommit in till kommunen. 

  Fördelning

  Tomterna fördelas i turordning efter registreringsdatum.

  Kostnad

  Att stå i tomtkön kostar 300 kronor per kalenderår. Du betalar avgiften direkt via webben när du registrerar dig i kön. Betalningen sker med konto- och kreditkort eller som direktbetalning via internetbanken.

  Du får en påminnelse via mail när det är dags att betala avgiften för att behålla din plats i kön.

  Om avgiften inte betalas inom föreskriven tid avregistreras du från tomtkön. Avgift återbetalas inte.

  Avregistrering

  Du avregistreras från tomtkön om:

  • Du köpt en tomt av kommunen eller exploatör som kommunen har avtal med.
  • Du inte betalar den årliga avgiften.
  • Du medvetet lämnar felaktiga uppgifter.
    

  Reservera tomt

  En tomt kan reserveras i tre månader utan kostnad. Det finns möjligheter till förlängning men det beror på hur eftertraktade tomterna är. 

  En tomt kan inte köpas förrän bygglovet är beviljat.

  Mina sidor

  På Mina sidor kan du själv se vilken köplats du har.

 • Det här behöver du

  Den som registrerar sig i kön måste vara en fysisk person och ha fyllt 18 år. Registreringen är personlig och kan inte överlåtas.

  För att kunna ställa dig i kö direkt behöver du kunna betala din plats på webben. Betalningen sker med konto- och kreditkort (Visa eller Mastercard) eller som direktbetalning via internetbanken (Swedbank, Nordea, SEB, eller Handelsbanken).

  Om du inte kan betala på webben kontaktar du tomtköhandläggaren som registrerar anmälan och skickar dig en faktura.

 • När får jag svar?

  När nya tomter släpps meddelas du som står i tomtkön. Fördelning av tomter sker i turordning efter registreringsdatum. 

  I undantagsfall kan förtur i kön ges om det finns särskilda omständigheter som motiverar detta, till exempel sjukdom, handikapp, företagsetablering, särskilda intressen för näringsutveckling eller samhälleliga organisationer. I så fall krävs ett beslut av kommunstyrelsen. Beviljad förtur till tomt omfattar endast ett erbjudande.

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Anmälan till tomtkö