30132502-kids-toys-child-building-tower-of-toy-blocks-2-1.jpg

Genom våra veckobrevsanalyser, ger vi också vårdnadshavarna delaktighet i vår verksamhet, då de får insyn i vårt arbete och kan få komma med synpunkter och idéer hur vi kan gå vidare i vårt tema.