Genom våra veckobrevsanalyser, ger vi också vårdnadshavarna delaktighet i vår verksamhet, då de får insyn i vårt arbete och kan få komma med synpunkter och idéer hur vi kan gå vidare i vårt tema.