Du kan ansöka om följande stödinsatser: 

 • Hemtjänst. För att underlätta det dagliga livet hemma.
 • Särskilt boende. För dig som inte längre klarar att bo kvar hemma.
 • Matdistribution. Leverans av mat till hemmet.
 • Trygghetslarm. För att tillkalla hjälp vid akuta situationer dygnet runt.
 • Digital tillsyn. För dig som har hemtjänst och behöver tillsyn om natten.
 • Boendestöd.
 • Ledsagning.
 • Avlösning anhörigstöd.
 • Sysselsättning.

Vill du söka socialt stöd istället?

Här hittar du information och ansökan om socialt stöd enligt socialtjänstlagen.

Vill du söka ekonomiskt bistånd?

Här hittar du information och ansökan om ekonomiskt bistånd 

Vem kan ansöka?

Ansökan kan göras av den sökande, en vårdnadshavare, anhörig, förvaltare, god man eller ett ombud med framtidsfullmakt. 

Vad händer efter ansökan?

Efter att ansökan kommit in tar en handläggare kontakt för att boka ett hembesök. Vid mötet bedöms den sökandes behov av stöd och därefter lämnas ett skriftligt beslut. Kostnaden för insatserna baseras på vad ansökan gäller och vilken inkomst den sökande har.

Ansökan

 • Det här behöver du

  I ansökan fyller du i kontaktuppgifter och beskriver det stöd den sökande är i behov av. Ansökan kan antingen göras av den sökande själv eller av en anhörig, god man eller förvaltare.

 • Så loggar du in med e-legitimation

  För att använda denna tjänst behöver du identifiera dig med e-legitimation, till exempel mobilt bankID. Du skaffar e-legitimation från din bank eller från Telia.

  Läs mer på www.bankid.com

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Till ansökan