Omvårdnadsavgiften för äldre och personer med funktionsnedsättning beräknas en gång per år eller när någon av uppgifterna ändrats. Avgiften beräknas utifrån ditt hushålls inkomster och kostnader och vilket behov av hjälp du har.

Du kan välja att inte fylla i blanketten och istället betala maxtaxa för de insatser och det larm du har. Men väljer du att lämna in inkomstförfrågan får du din avgift beräknad utifrån de uppgifter du lämnat. Avgiften varierar då mellan 0 och 2 139 kronor.

 

Aktuella avgifter

Om dina uppgifter ändras

För att du ska få rätt avgift är det viktigt att du anmäler förändringar i inkomst eller utgifter så snabbt som möjligt. Meddela Karlskrona kommun om uppgifterna du skrivit i inkomstförfrågan ändras.

 • Det här behöver du

  För att fylla i inkomstförfrågan behöver du ha vissa uppgifter till hands. Uppgifterna behövs för att du ska betala rätt avgift för de insatser du har.

  Om de uppgifter som behövs i inkomstförfrågan:

  Tjänstepensioner och privata pensioner

  Fyll i summan före skatt från den utbetalare du har. Får du tjänstepensioner och privata pensioner från olika utbetalare så välj till en rad för varje utbetalare.

  Om du har en utländsk pension kan du skriva beloppet i den valuta som det betalas ut i. Bifoga även avin för utbetalningen.

  Inkomst av tjänst

  Har du vanlig lön, utbetalning från a-kassan eller annan inkomst av tjänst så fyller du i den totala summan före skatt.

  Inkomst från näringsverksamhet

  Om du får inkomst från näringsverksamhet kan du beräkna den genom att göra en uppskattning på hur mycket du kommer att tjäna under året, och sedan dela den summan med tolv.

  Aktier och värdepapper

  Fyll i totala summan av inkomstränta och utdelningar av aktier och värdepapper från förra året. Schablonintäkter ska inte räknas med. Du hittar detta i årsbeskedet från din bank eller ditt försäkringsbolag eller i inkomstdeklarationen från förra året.

  Hyresinkomster

  Hade du hyresinkomster (alltså överskott från uthyrning av privatbostad) som översteg 50 000 kronor förra året? Då fyller du i den summa som överstiger 50 000 kronor.

  Bostadskostnader

  Bor du i bostadsrätt fyller du i den hyra eller avgift du betalar per månad. Du fyller också i räntekostnad på lån (kronor per år exklusive amortering).
  Du som bor i hyresrätt fyller i den hyra du betalar per månad, utan tillägg som till exempel parkering.

  Bor du i din egen fastighet behöver du följande uppgifter för att fylla i:

  • fastighetsbeteckning
  • fastighetens boyta i kvadratmeter
  • taxeringsvärde
  • ränteutgift
  • tomträttsavgäld

  Övriga kostnader

  Under ”Övriga kostnader” fyller du i om du har god man eller förvaltare och om det innebär någon kostnad. Du fyller även i om du har någon typ av specialkost och om du har dina barn boendes hemma hos dig.

  Exempel på vad du kan behöva bifoga när du skickar in inkomstförfrågan:

  • Utbetalningsbesked för tjänstepension.
  • Lönespecifikation.
  • Handlingar som visar inkomstränta och utdelningar av aktier och värdepapper.
  • Underlag för bostadskostnad, till exempel en hyresavi.
  • Senaste arvodesbeslutet om du har god man eller förvaltare.
  • Intyg från sjukvården om du har specialkost.
 • Så loggar du in med e-legitimation

  För att använda denna tjänst behöver du identifiera dig med e-legitimation, till exempel mobilt bankID. Du skaffar e-legitimation från din bank eller från Telia.

  Läs mer på www.bankid.com

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Till inkomstförfrågan