När behöver jag tillstånd?

Exempel på värmepumpar som du behöver anmäla eller söka tillstånd för är bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme och ytvattenvärme. 

Du behöver däremot inget tillstånd för att installera luftvärmepump. 

Viktigt att veta är att om vill du installera en värmepump inom skyddsområde från vattentäkt så kan det behövas tillstånd.

Ansökan och anmälan

 • Så fungerar det

  Om värmepumpen ska installeras i en fastighet som ligger inom ett vattenskyddsområde behöver du ansöka om tillstånd. I övrigt räcker det med en anmälan.

  I din ansökan/anmälan behöver du bland annat ange fastighetsbeteckningen och lämna uppgifter om värmepumpen, kontaktuppgifter till installatören samt ladda upp en tomtkarta. Om du ska installera en bergvärmepump lämnar du också kontaktuppgifter till entreprenören som gör borrhålet. 

 • Det här behöver du

  Du lämnar samma uppgifter oavsett om du gör en anmälan eller ansökan. Men anmälan och en ansökan kräver olika typ av handläggning och kostar därför olika mycket.

  Om pumpen ska installeras inom ett vattenskyddsområde måste du göra en ansökan. Varje vattenskyddsområde har olika regler för vad man får och inte får göra inom området.

  I din ansökan/anmälan behöver du bland annat ange fastighetsbeteckningen och lämna uppgifter om värmepumpen, kontaktuppgifter till installatören och eventuell entreprenör för borrhål för bergvärme.

  Du behöver också ladda upp en tomtkarta som visar den egna fastighetens och grannars vattenbrunn, avlopp, infiltration och eventuella borrhål inom 50 meters radie från nya systemet.

  Ritningar och situationsplaner ska vara skalenliga och tydliga. Det är till exempel viktigt att det går att utläsa avståndet från värmepumpen till eventuella dricksvattenbrunnar och borrhål för bergvärme.

   

   

 • Vad kostar det?

  Kostnaden för en anmälan är 2 850 kronor.

  Inom skyddsområde från vattentäkt krävs ett särskilt tillstånd och du måste därför göra en ansökan. Ansökan kostar 3 800 kronor. 

  Om du installerar en värmepump utan att först ha gjort en anmälan eller ansökan kan du tvingas betala en miljösanktionsavgift.

 • När får jag svar?

  Handläggningstiden varierar normalt mellan en och sex veckor. Hur lång tid det tar påverkas till exempel av om det skulle krävas kompletteringar och om det är många grannar som redan har värmepumpar.

  Om du ska installera en värmepump inom ett skyddsområde för vattentäkt gäller särskilda regler och handläggningen kan då bli längre än normalt. Varje vattenskyddsområde har olika regler för vad man får och inte får göra inom området.

   

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansökan om installation av värmepump