Tillstånd eller anmälan?

Om vill du installera bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme eller ytvattenvärme inom skyddsområde för vattentäkt så kan det behövas tillstånd. Varje vattenskyddsområde har olika regler för vad man får och inte får göra inom området, det varierar därmed om det krävs tillstånd eller anmälan.
Inom skyddsområde för vattentäkterna i Fågelmara och Jämjö krävs tillstånd, medan i skyddsområderna för Holmsjö, Lyckebyån, Spjutsbygd och Tving krävs en anmälan.

Du lämnar samma uppgifter oavsett om du gör en anmälan eller ansökan. Men anmälan och en ansökan kräver olika typ av handläggning vilket gör att avgiften varierar.

 

Ansökan och anmälan

 • Det här behöver du

  I din ansökan/anmälan behöver du bland annat ange uppgifter om fastigheten exempelvis om det är kommunalt eller enskilt vatten och avlopp. Du kommer också behöva lämna uppgifter om värmepumpen, installatören och eventuell brunnsborrare.

  Du behöver också ladda upp en tomtkarta där du markerar ut vart den nya anläggningen med eventuella borrhål eller slingor befinner sig. Kartan ska även innehålla den egna fastighetens och grannars enskilda vattenbrunnar, enskilda avloppsbrunnar, infiltrationer, andra borrhål och eventuell gödsellagring inom 30-50 meters radie från den nya anläggningen.

  Om den nya anläggningen befinner sig mindre än 10 meter ifrån en grannes tomtgräns, krävs ett särskilt intyg ifrån din granne att de har informerats om anläggningen och inte har några invändningar om att den anläggs. Intyget behöver lämnas in då det kan påverka möjligheten för din granne att göra en egen anläggning i framtiden. 

  Ritningar och situationsplaner ska vara skalenliga och tydliga. Det är till exempel viktigt att det går att utläsa avståndet från den nya anläggningen till vatten- och avloppsbrunnar, andra borrhål och gödsellagring.

  Bifogade filer får ej överstiga 200 megabyte.

 • Vad kostar det?

  Kostnaden för en anmälan är 2 850 kronor.

  Inom skyddsområde från vattentäkt krävs ett särskilt tillstånd och du måste därför göra en ansökan. Ansökan kostar 3 800 kronor. 

  Om du installerar en värmepump utan att först ha gjort en anmälan eller ansökan kan du tvingas betala en miljösanktionsavgift.

 • När får jag svar?

  Handläggningstiden varierar normalt mellan en och sex veckor. Hur lång tid det tar påverkas till exempel av om det skulle krävas kompletteringar och om det är många grannar som redan har värmepumpar.

  Om du ska installera en värmepump inom ett skyddsområde för vattentäkt gäller särskilda regler och handläggningen kan då bli längre än normalt. Varje vattenskyddsområde har olika regler för vad man får och inte får göra inom området.

   

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansökan om installation av värmepump