Tre ledord

Kvalitet

Vi på förskolan skriver en arbetsplan utifrån rektorsområdets prioriterade mål som vi regelbundet utvärderar med hjälp av våra månadsanalyser. Till vår hjälp att utveckla verksamheten arbetar vi också med pedagogisk dokumentation för reflektion och utveckling. För att göra er vårdnadshavare delaktiga skickas det ut information genom bland annat månads- och veckobrev och sociala medier. 

Glädje

På vår förskola skrattar vi tillsammans. Det är viktigt att kunna glädjas och skapa trivsel för pedagoger, barn och vårdnadshavare. Vi har glimten i ögat och skapar bra relationer. 

Engagemang

Vi är stolta över att få arbeta med barn! När man tycker om det man gör blir man engagerad. Genom att vara nyfikna tillsammans med barnen ger vi dem bra erfarenheter och kunskaper som de kan ha användning för resten av livet