Värdighetsgarantierna innebär att alla verksamheter inom äldreomsorgen ska arbeta för att seniorer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Värdighetsgarantierna utgår från den nationella värdegrunden i Socialtjänstlagen och gäller för personer som har beviljade insatser i form av hemtjänst, särskilt boende eller dagverksamhet. Värdighetsgarantierna gäller oavsett vem som ger omsorgen, kommunal eller privat utförare. 

Vi lovar dig

Självbestämmande och delaktighet

 • Tillsammans med dig gör vi en individuell planering, och senast inom 14 dagar ska det finnas en genomförandeplan. Genomförandeplanen ska vara ständigt aktuell. Den följs upp var sjätte månad, vid behov eller större förändringar.
 • Undantag gäller för kortidsverksamhet där det ska finnas en genomförandeplan inom 5 dagar. För dagverksamhet ska det finnas en genomförandeplan inom 30 dagar.
 • Du erbjuds en kontaktpersonal inom 14 dagar. Som kontaktpersonal har man ett särskilt ansvar att bevaka och följa upp dina behov.
 • Du bestämmer hur insatserna skall göras utifrån dina önskemål och förutsättningar.
 • Anhörigperspektivet ska vara närvarande i alla individuella beslut och planering.  

Trygghet

 • Din kontaktpersonal är viktigt för kontinuitet och trygghet. Din kontaktpersonal har det övergripande ansvaret för att du ska få den hjälp som är beviljad, planerad och överenskommen och ska vara din kontaktlänk mot omvärlden.
 • Du blir informerad om vem som är ansvarig chef och du får kontaktuppgifter till ansvarig chef.
 • Personal du möter bär namnbricka och legitimation.
 • Du får dina insatser på planerad tid, med en tidsram på 30 minuter innan eller efter överenskommet klockslag, i annat fall kontaktar personalen dig.
 • Du behöver inte söka runt efter rätt kontakt. Kommer du inte rätt från början ser vi till att rätt person kontaktar dig.
 • En jourhavande biståndshandläggare finns tillgänglig via kommunens växel vardagar mellan klockan 08.00–16.00.

  Du når jourhavande biståndshandläggare via kommunens växel, telefon: 0455-30 30 00.

Meningsfullhet

 • Tillsammans med dig som bor i ett omvårdnadsboende ska vi ta fram aktiviteter som innebär så bra livskvalitét som möjligt utifrån dina önskemål.
 • Du som bor i ett omvårdnadsboende ska kunna uppleva årstidsväxlingar och känna skillnaden mellan vardag, helg och högtider.
 • Du som har hemtjänst ska få information om närmaste Träffpunkt och vilka aktiviteter som erbjuds där.
 • Din kontaktpersonal ska uppmuntra och bevaka dina intressen.

Vi vill bli bättre

Om vi inte lever upp till våra garantier vill vi att du tar kontakt med oss så att vi kan rätta till det som blivit fel. Dina synpunkter är viktiga för oss och ger oss värdefull information om hur vi kan förbättra vår verksamhet.

Du kan lämna dina synpunkter på
karlskrona.se/synpunkter.

Du kan även kontakta seniorrådgivaren för att överlämna dina synpunkter på telefonnummer
0455-30 30 64.