Värdegrund 

För att skapa en miljö som stimulerar barnens kunskapsutveckling är det viktigt att vi bedriver ett konkret och positivt arbete med värdegrundsfrågorna. Vi har ett trygghetsteam på förskolan som går trygghetsvandringar med barnen och gör observationer i grupperna. Vi arbetar med materialet Kompisar, materialet består av berättelser om Kanin och Igelkott. Berättelserna har utgångspunkt från situationer som de flesta barn känner igen från sin egen vardag.  

Elevens utveckling 

Du som vårdnadshavare bjuds in till ett utvecklingssamtal en gång per år. Samtalet handlar både om barnets personliga och sociala utveckling i förhållande till förskolans läroplan. Målet med utvecklingssamtal är att ni föräldrar ska få insyn i vad era barn kan och vad de behöver träna mer på. Varje år bjuds du som vårdnadshavare in till ett informationsmöte i slutet av augusti.  

Varje år skickar vi ut en enkät med frågor att besvara om vår verksamhet. Vi ser gärna att ni svarar på enkäten då det är viktigt för oss att lyssna på er upplevelse av vår verksamhet så att vi kan utveckla verksamheten.