Sjökapten CR Chresterssons fond

Avkastningen används till prydnad, nytta eller bekvämlighet för Karlskrona stad, dess hus planteringar eller andra allmänna anläggningar.

Adolf Gulins donationsfond

Avkastningen används för allmännyttiga ändamål, som kommunen inte har till ansvar att verkställa och bekosta.

John Jeanssons stiftelse

Avkastningen delas ut till äldre kvinnor i Karlskrona kommun, som anses behöva men inte begärt eller får stöd av kommunens socialvård. Detta sker i december månad.

Fredrique Peagelows donationsfond

Avkastningen delas ut till två äldre, behövande, ensamstående kvinnor bosatta i Karlskrona. Detta sker i december månad.

Stiftelsen för hjälp åt rörelsehindrade

Avkastningen används för rörelsehindrade i Karlskrona kommun, i första hand barn och minderåriga, till resa eller vistelse på semesterhem. Beslutet om användningen tas av kommunstyrelsen tillsammans med Karlskronaavdelningens ordförande av DHR.

Carl Stefanus Rosells Donationsfond

Avkastningen delas lika mellan en stadsförsamling och en amiralitetsförsamling i Karlskrona där det finns en behövande änka eller ett föräldralöst, behövande barn.

Flyerydsfonden

Avkastningen används för skogsbefrämjande syfte.

Karlskrona kommuns veterinärfond

Avkastningen delas ut som bidrag till veterinärer för studier, studieresor och vetenskapligt författarskap. Veterinärerna ska vara verksamma i Karlskrona kommun.

Ansökan

Ansökan är stängd.

Sista dag för ansökan är den 30 september. Nästa års ansökan öppnar våren 2020.